1800 8180 Đăng nhập

Lãi suất lên đến 8,9%/năm

Khi gửi mới tiết kiệm

 
Tiền gửi có kỳ hạn
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt

Tiền gửi ngoại tệ
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi ngoại tệ

Công cụ tính toán
Loại tiền gửi
Số tiền gửi (≥10.000.000 VNĐ)
Số tiền gửi (tối thiểu 500 USD )
Kỳ hạn gửi
Kỳ nhận lãi

Tiết kiệm dễ dàng với MyVIB 2.0

Quét mã tải app ngay
Tải app ngay Tải app ngay