Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G04
1800 8180 Đăng nhập
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G03

Lãi suất đến 2%

Khi mở tiền gửi ngoại tệ EUR, AUD 

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G85
 
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GG4

Tiền gửi trực tuyến

Tiền gửi có kỳ hạn
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GO0

Tiền gửi tại quầy

Tiền gửi có kỳ hạn
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt

Tiền gửi ngoại tệ
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi ngoại tệ

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GG1
Công cụ tính toán
Loại tiền tệ
Số tiền gửi
Kỳ hạn gửi
Kỳ nhận lãi
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GG7
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G82

Tiết kiệm dễ dàng với MyVIB

Quét mã tải app ngay
Tải app ngay Tải app ngay
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GO6
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GO7