1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TS Công ty Vinalimex Số 4.0816.18

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TS Công ty Vinalimex Số 4.0816.18

12-06-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 12/06/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty TNHH XNK Vật liệu mới và TB Công nghiệp Việt Nam - Trung tâm Kinh doanh HO - chi tiết xem tại đây