Thẻ tín dụng / Theo dõi trạng thái thẻ

Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192

Theo dõi trạng thái đăng ký thẻ của bạn qua số điện thoại

Nhập số điện thoại đã đăng ký
Chỉ áp dụng khi đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

đăng ký mở thẻ tín dụng VIB trực tuyến

Đăng ký trực tuyến