Tôi muốn … Chọn
Sản phẩm
Cho vay

Với uy tín, thế mạnh về tốc độ phục vụ, VIB cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt “Cho vay doanh nghiệp”- đáp ứng mọi nhu cầu về vốn của khách hàng Doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Xem thêm
Quản lý dòng tiền

Giúp Khách hàng Doanh nghiệp quản lý  kiểm soát dòng tiền một cách hiệu quả, nhanh chóng và tối ưu hóa lợi nhuận. VIB cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ  hết sức đa dạng và phong phú.

Xem thêm
Tài trợ thương mại & bảo lãnh

Giải pháp hỗ trợ vốn tối ưu của VIB dành cho doanh nghiệp Xuất – Nhập khẩu và phát hành bảo lãnh uy tín đảm bảo khả năng thanh toán cho Qúy Khách hàng Doanh nghiệp khi cần thiết.

Xem thêm
Ngoại hối và phái sinh phòng ngừa rủi ro

Doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ? Doanh nghiệp đang lo lắng về biến động tỷ giá? Với dịch Vụ ngoại hối của VIB, Khách hàng Doanh nghiệp hòan toàn chủ động kiểm soát rủi ro và đạt lợi nhuận tối đa.

Xem thêm

VIDEO

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ