Các chương trình cấp tín dụng theo ngành hàng

1800 8180 Đăng nhập

Chính sách cấp tín dụng đại lý ô tô

Chính sách cấp tín dụng đại lý ô tô

Chính sách cấp tín dụng đại lý ô tô

VIB cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của các Đại lý kinh doanh, phân phối xe ô tô

Chính sách cấp tín dụng đại lý bán vé máy bay

Chính sách cấp tín dụng đại lý bán vé máy bay

Chính sách cấp tín dụng đại lý bán vé máy bay

VIB cho đại lý vay thanh toán tiền mua vé và phát hành bảo lãnh thanh toán tiền mua vé cho bên thụ hưởng là VNA/IATA

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý hàng tiêu dùng nhanh

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý hàng tiêu dùng nhanh

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý hàng tiêu dùng nhanh

Là gói tài trợ đặc biệt dành cho các nhà phân phối lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) với tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo cao.

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý kinh doanh xăng dầu

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý kinh doanh xăng dầu

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý kinh doanh xăng dầu

Là gói tài trợ đặc biệt dành cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo cao

Chính sách cấp tín dụng cho doanh nghiệp dược và thiết bị y tế

Chính sách cấp tín dụng cho doanh nghiệp dược và thiết bị y tế

Chính sách cấp tín dụng cho doanh nghiệp dược và thiết bị y tế

Là gói tài trợ đặc biệt dành cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành dược, vật tư và thiết bị Y tế với tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo cao

Chính sách cấp tín dụng cho nhà thầu ngành điện

Chính sách cấp tín dụng cho nhà thầu ngành điện

Chính sách cấp tín dụng cho nhà thầu ngành điện

Là gói tài trợ đặc biệt dành cho các nhà thầu, nhà cung cấp cho Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, các công ty thành viên (EVN)