1800 8180 Đăng nhập

An toàn, chính xác, bảo mật, nhanh chóng

Lợi ích sản phẩm

Hạn chế rủi ro lưu trữ, kiểm đếm và vận chuyển tiền mặt

Thu hồi công nợ nhanh chóng. Hệ thống báo cáo, tra soát tự động.

Giảm chi phí vận hành, tăng độ chính xác ghi nhận khoản phải thu được thanh toán

Đặc tính sản phẩm
Thông tin chung
  • VIB có đa dạng phương thức thu hộ tiền mặt như: thu hộ tại quầy của VIB, thu hộ tại địa điểm của khách hàng theo chỉ định... với tần suất từng lần/định kỳ theo nhu cầu của khách hàng
  • Ghi có tài khoản khách hàng tại VIB ngay trong ngày làm việc, nếu thu hộ trước giờ cut-off time (trước 15h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và trước 10h00 Thứ Bảy)
  • Ghi có tài khoản khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo nếu thu hộ sau giờ cut-off timetime (15h00 – 16h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và 10h00 – 11h00 Thứ Bảy) và vào ngày Lễ, Tết theo yêu cầu đặc thù
Hồ sơ cần cung cấp

Quý khách vui lòng liên hệ với CN/PGD VIB gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để được hướng dẫn chi tiết