1800 8180 Đăng nhập

An toàn, chính xác, bảo mật, nhanh chóng

Lợi ích sản phẩm

Dễ dàng mở tài khoản và giao dịch tại bất kỳ CN/PGD nào của VIB trên toàn quốc

Tăng hiệu quả tài chính từ dòng tiền trên tài khoản theo số dư bậc thang

Được cấp số tài khoản đẹp theo nhu cầu

Đặc tính sản phẩm
Thông tin chung

Có thể giao dịch nộp/rút tiền mặt, giao dịch chuyển khoản, dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ gia tăng khác trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc qua Fax/Scan/Email/Internet Banking

Dịch vụ

Kết hợp dịch vụ ngân hàng trực tuyến Internet Banking, Mobile Banking

Loại tiền tệ

VND, USD, EUR, AUD, CAD…

Số tiền gửi tối thiểu

1.000.000 VND/100 USD/100 EUR/...

Điều kiện, điều khoản mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ của khách hàng tổ chức tại VIB