1800 8180 Đăng nhập

An toàn, chính xác, bảo mật, nhanh chóng

Lợi ích sản phẩm

Dễ dàng mở tài khoản và giao dịch tại bất kỳ CN/PGD nào của VIB trên toàn quốc

Tăng hiệu quả tài chính từ dòng tiền trên tài khoản theo số dư bậc thang

Được cấp số tài khoản đẹp theo nhu cầu

Đặc tính sản phẩm
Thông tin chung

Có thể giao dịch gửi/rút tiền mặt, phát hành séc, thanh toán chuyển khoản, nhận chuyển khoản trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc qua Fax/Scan/Email

Dịch vụ

Kết hợp dịch vụ ngân hàng trực tuyến Internet Banking, Mobile Banking

Loại tiền tệ

VND, USD, EUR, AUD, CAD…

Số tiền gửi tối thiểu

1.000.000 VND/100 USD/100 EUR/...