1800 8180 Đăng nhập

Giảm áp lực thanh toán
hàng hóa

Được tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Giảm áp lực tài chính vì được mua hàng trả chậm mà vẫn đáp ứng nhu cầu thanh toán của người bán.

Được tiếp xúc nguồn vốn giá rẻ từ Ngân hàng tài trợ của nước ngoài. 

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN có nhu cầu mua hàng trả chậm.

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của VIB.

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB.

Thời hạn tài trợ

Ít hơn 360 ngày.