1800 8180 Đăng nhập

Tài trợ vốn thông qua
chiết khấu chứng từ

Tư vấn nghiệp vụ chuyên nghiệp

Xem chi tiết
Lợi ích sản phẩm

Được tư vấn nghiệp vụ để giảm thiểu các rủi ro.

Được hỗ trợ tài chính thông qua dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ.

Được cập nhật thông tin liên tục về tính trạng bộ chứng từ cho đến khi bên mua hàng thanh toán.