1800 8180 Đăng nhập

Giảm thiểu rủi ro
giao thương

Phát hành L/C nhanh chóng, chính xác

Xem chi tiết
Lợi ích sản phẩm

Giảm thiểu rủi ro trong việc mua bán và thanh toán ngoại thương.

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của VIB.

Thời hạn tài trợ

Theo quy định từng thời kỳ