Gói tài khoản ưu tiên IND Diamond

QUYỀN LỢI

Dịch vụ ưu tiên tại quầy và chuyên viên quản lý khách hàng Diamond hỗ trợ 24/7

ƯU ĐÃI NỔI BẬT

Mở Tài khoản Thanh toán số chọn nhóm 03 & 04 miễn phí (nhóm tài khoản theo định dạng của VIB)

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

Khách hàng cá nhân đáp ứng các yêu cầu về tài chính theo quy định của VIB