Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0Q95
Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE2QS5
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QP2

Biểu phí, điều kiện và điều khoản gói tài khoản ưu tiên Diamond

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QP5

1. Định nghĩa Gói Diamond

Là Gói tài khoản ưu tiên áp dụng cho Khách hàng cá nhân (KH) thỏa mãn điều kiện tham gia Gói sản phẩm (“Gói”).

2. Ưu đãi áp dụng trong Gói Diamond

2.1 Đặc quyền tài chính

 • Miễn phí mở tài khoản thanh toán nhóm TK 03 & TK 04 (nhóm tài khoản theo định dạng của VIB);
 • Miễn phí quản lý TKTT;
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ SMS banking;
 • Miễn phí sao kê tài khoản;
 • Miễn phí nộp tiền mặt (VND và ngoại tệ) tại quầy;
 • Miễn phí rút tiền mặt VND tại quầy;
 • Miễn phí kiểm đếm;
 • Miễn phí chuyển tiền quốc tế (quầy và trực tuyến);
 • Miễn phí chuyển tiền trong nước (quầy và trực tuyến);
 • Miễn phí duy trì thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum/ VIB Classic/ VIB iCard;
 • Miễn phí rút tiền tại ATM nội địa (bao gồm ATM của VIB và ATM của Ngân hàng thuộc liên minh Napas).

 

2.2 Đặc quyền ẩm thực

 • Thời gian: từ ngày 01/03/2023 đến 31/03/2024
 • Giảm giá trên tổng hóa đơn tại hệ thống các nhà hàng sang trọng cho KH Diamond sở hữu thẻ tín dụng VIB từ hạng Platinum trở lên bao gồm:
  • New World Saigon Hotel: Giảm 20% dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng: Parkview, Whisper, Black Vinegar
  • Park Hyatt Saigon Hotel: Thực đơn đặc biệt thiết kế dành riêng cho bữa trưa và bữa tối tại nhà hàng: Square One, Opera.
  • InterContinental Saigon: Giảm 15% dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng: Basilico, Yu chu, Market 39
  • Hotel Equatorial Ho Chi minh: Giảm 15% dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng: Chit Chat at the Café 
  • Shang Palace Restaurant: Giảm 10% dịch vụ ẩm thực
  • El Gaucho Steakhouse: Giảm 5% dịch vụ ẩm thực
 • Xem thêm chi tiết đặc quyền ẩm thực tại đây

 

2.3 Đặc quyền phong cách sống

 • Thời gian: từ ngày 01/09/2023 đến 29/02/2024
 • Ưu đãi 01: Tặng thẻ Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines
  • Thẻ Hội viên hạng Bạch Kim dành tặng cho KH đạt tổng chi tiêu POS tại nước ngoài cao nhất trong suốt chương trình
  • Thẻ Hội viên hạng Vàng dành tặng cho KH đạt tổng chi tiêu POS tại nước ngoài cao nhất hàng tháng trong thời gian diễn ra chương trình
 • Ưu đãi 02: Tặng 01 món chính tại nhà hàng Michelin Guide Selection 2023
  • Mỗi KH được sử dụng tối đa 2 lượt/tháng
  • Mỗi tháng VIB cung cấp tối đa 200 lượt
 • Xem thêm chi tiết đặc quyền phong cách sống tại đây

3.Thời hạn ưu đãi Gói Diamond

 • Ngày hiệu lực Gói là ngày KH nhận được thông báo Đăng ký Gói thành công bằng email hoặc hình thức khác từ hệ thống của VIB.
 • Ngày hiệu lực ưu đãi trong Gói là ngày liền sau Ngày hiệu lực Gói.
 • Thời gian áp dụng ưu đãi Gói là 06 tháng kể từ Ngày hiệu lực Gói đến ngày tương ứng của 06 tháng liên tiếp, nhưng không bao gồm Ngày hiệu lực Gói.

4. Điều kiện tham gia Gói Diamond

KH đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có tổng số dư bình quân (SDBQ) tiền gửi có kỳ hạn (bao gồm ngoại tệ quy đổi) trong tháng liền trước tháng đăng ký Gói ≥ 02 tỷ đồng; hoặc
 • Có tổng SDBQ tài khoản thanh toán (TKTT) (bao gồm ngoại tệ quy đổi) trong tháng liền trước tháng đăng ký Gói ≥ 100 triệu đồng; hoặc
 • Có tổng dư nợ vay tại VIB cuối tháng liền trước tháng đăng ký Gói ≥ 2,5 tỷ đồng và không nằm trong tình trạng nợ quá hạn; hoặc
 • Có hợp đồng (HĐ) bảo hiểm nhân thọ phí thực đóng kỳ đầu tiên ≥ 150 triệu đồng, HĐ đã qua 21 ngày cân nhắc và còn hiệu lực; hoặc
 • Là khách hàng mới (trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giao dịch đầu tiên với VIB) và tại ngày T1 -2 có tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên (bao gồm ngoại tệ quy đổi) ≥ 500 triệu đồng; hoặc
 • Là chủ thẻ tín dụng loại Platinum/World có hạn mức 100 triệu đồng trở lên; thỏa mãn chi tiêu trung bình mỗi tháng từ 20 triệu đồng trở lên, đồng thời không vi phạm bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ tín dụng VIB trong từng thời kỳ. 
  Trong đó:
  • SDBQ tháng của TKTT: Được hiểu là tổng số dư cuối ngày của các TKTT ÷ (chia cho) số ngày của tháng.
  • SDBQ tháng của tiền gửi: Được hiểu là tổng số dư cuối ngày của các sổ tiết kiệm và hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ÷ (chia cho) số ngày của tháng.
  • Dư nợ vay tại VIB là tổng dư nợ (không bao gồm dư nợ thẻ tín dụng) của KH theo hệ thống của VIB tại ngày cuối cùng của tháng liền trước tháng đăng ký.

5. Định kỳ gia hạn Gói Diamond

 • Ngày đến hạn của Gói là ngày tương ứng sau 06 tháng kể từ Ngày hiệu lực Gói.
 • Vào Ngày đến hạn của Gói, ưu đãi của Gói sẽ tự động gia hạn nếu KH thỏa mãn một trong các điều kiện nêu tại mục 4, trường hợp không điều kiện nào thỏa mãn, ưu đãi của Gói sẽ tự động hết hiệu lực.

6. Phí Gói tài khoản Diamond

Loại tiền Mức phí Điều kiện miễn phí Điều kiện áp dụng
Phí quản lý gói tài khoản Diamond VNĐ 0 - -

7. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

 • KH có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng về việc đăng ký và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong Gói.
 • KH được hưởng các ưu đãi Gói và chính sách khác dành riêng cho KH đang tham gia Gói theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.
 • KH được quyền yêu cầu kiểm tra thông tin ưu đãi Gói tại tất cả các Đơn vị kinh doanh của VIB, ứng dụng ngân hàng điện tử MyVIB, website: vib.com.vn
 • KH có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra sự thay đổi, hủy bỏ các quy định về điều kiện và điều khoản của Gói tại tất cả các Đơn vị kinh doanh của VIB, ứng dụng ngân hàng điện tử MyVIB, website: vib.com.vn

8. Quyền và trách nhiệm của VIB

 • Thông báo cho KH bằng email hoặc hình thức khác khi KH đã đăng ký thành công tham gia Gói.
 • Có toàn quyền chủ động thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định về điều kiện và điều khoản Gói mà không cần thông báo trực tiếp cho KH. Thông tin chi tiết mới nhất về Gói sẽ được VIB niêm yết công khai tại tại tất cả các Đơn vị kinh doanh của VIB, ứng dụng ngân hàng điện tử MyVIB, website chính thức của VIB: vib.com.vn và/hoặc các kênh truyền thông khác tùy vào điều kiện của VIB.
 • Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều kiện và điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Điều kiện điều khoản này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện điều khoản này, Các Bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Điều kiện điều khoản này có hiệu lực trong giai đoạn triển khai Gói và chấm dứt khi (i) KH dừng sử dụng Gói hoặc (ii) KH không còn đáp ứng điều kiện tham gia Gói tại VIB hoặc (iii) VIB thông báo dừng/hủy bỏ Gói tại các địa điểm kinh doanh và/hoặc website chính thức của VIB: vib.com.vn
 • Điều kiện Điều khoản có thể được VIB sửa đổi, bổ sung. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều kiện Điều khoản sẽ được VIB thông báo tại các Đơn vị kinh doanh và trên website chính thức của VIB: vib.com.vn
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0Q50

Ghi chú:

(1) T là ngày khách hàng đăng ký Gói

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0Q56
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0Q53
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QL4
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QL1

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QL7

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QD6