• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Đào Quang Ngọc

Ông Đào Quang Ngọc được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Ngân hàng VIB bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2019-2023).

Ông Ngọc đã có 11 năm trong lĩnh vực kiểm toán tại các ngân hàng và công ty kiểm toán lớn trong và ngoài nước như Ernst & Young và VietinBank. Trước khi gia nhập Ban Kiểm soát, ông Ngọc đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bộ phận Kiểm toán Công nghệ thông tin và Giám sát từ xa, Trung tâm Kiểm toán Nội bộ VIB.

Ông Đào Quang Ngọc tốt nghiệp Cử nhân Tin học Kinh tế và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.