• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy

Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy tiếp tục được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Ngân hàng VIB bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2019-2023). Trước đó bà Thủy là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI và VII.

Bà Thủy chính thức gia nhập VIB năm 2004 và đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính & ngân hàng và giữ những vị trí quản lý chủ chốt như: Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ khu vực Phía Nam, Ngân hàng VIB; Kiểm toán & Thu hồi Nợ tại Ngân hàng Sài Gòn Thương tín.

Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM và Cử nhân Luật, Đại học Luật TP.HCM.