1800 8180 Đăng nhập

Chuyển tiền quốc tế

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Giao dịch tiền mặt, chuyển khoản với đa dạng các loại ngoại tệ

Thủ tục nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu giao dịch tức thời của khách hàng

Chi phí chuyển khoản và quản lý ngoại tệ cạnh tranh nhất thị trường

Đặc tính sản phẩm
Mục đích thanh toán

Du học

Định cư

Công tác/Du lịch

Khám chữa bệnh

Trợ cấp cho thân nhân

Các mục đích khác: hưởng thừa kế, chuyển lương/ thu nhập khác ra nước ngoài

Hạn mức

Tối đa 50.000USD/ năm/ du học sinh hoặc số tiền theo thông báo chi phí

Tối đa bằng số tiền mà khách hàng chứng minh được nguồn gốc

Tiền mặt tối đa 5.000USD/1 người/1 lần xuất cảnh hoặc số tiền theo thông báo chi phí

Hồ sơ chứng từ