1800 8180 Đăng nhập
Lợi ích sản phẩm

Giao dịch đa dạng

Giao dịch tiền mặt, chuyển khoản với đa dạng các loại ngoại tệ

Thủ tục nhanh chóng

Thủ tục nhanh, đơn giản, đáp ứng nhu cầu giao dịch tức thời của khách hàng

Phí cạnh tranh

Chi phí chuyển khoản và quản lý ngoại tệ cạnh tranh nhất thị trường

Đặc tính sản phẩm
Mục đích thanh toán

Du học

Du lịch/ Thăm viếng/ Công tác

Khám chữa bệnh

Định cư

Chuyển nguồn thu hợp pháp của người Việt Nam không cư trú

Trợ cấp cho thân nhân

Các mục đích khác: hưởng thừa kế, chuyển lương, thu nhập của người nước ngoài, chi trả các loại phí

Hạn mức

Tối đa bằng thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của nước khách hàng đến du học/ du lịch/ công tác/ khám chữa bệnh

Tối đa bằng số tiền mà khách hàng chứng minh được nguồn gốc

Theo thông báo chi phí

Hồ sơ chứng từ