1800 8180 Đăng nhập

Mua bán ngoại tệ

Lợi ích sản phẩm

Tỷ giá cạnh tranh nhất và cập nhật liên tục

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hiệu quả

Giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền

Đặc tính sản phẩm
Giao dịch giao ngay

Tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện tối đa trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

Giao dịch kỳ hạn

Tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện trong vòng 03 đến 365 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.