Nguồn vốn và ngoại hối/ Xác nhận mang tiền mặt

1800 8180 Đăng nhập

Mang ngoại tệ ra nước ngoài

Lợi ích sản phẩm

Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ hoặc VNĐ ra nước ngoài.

Xác nhận cho chính người được phép xuất cảnh.

Mua ngoại tệ tại VIB với tỷ giá cạnh tranh nhất khi có nhu cầu

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính

Không giới hạn số tiền mang theo khi khách hàng có nhu cầu mang tiền mặt vượt mức khai báo hải quan
Thời gian hiệu lực được ghi đến ngày đi trên chứng từ vận chuyển.

Thủ tục

Hộ chiếu
Visa
Vé máy bay hoặc hóa đơn thanh toán chi phí vận chuyển
Giấy tờ chứng minh mục đích mang ngoại tệ ra nước ngoài