Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IS5
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92I22

Gói tài khoản iBusiness

QUYỀN LỢI

Bộ giải pháp kinh doanh, trọn gói đặc quyền giao dịch và sử dụng vốn

ƯU ĐÃI NỔI BẬT

Hạn mức giao dịch đến 5 tỷ đồng, giảm lãi suất vay vốn kinh doanh

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng cá nhân kinh doanh

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92I25