Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT0613
Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT06H6

Gói tài khoản ưu tiên Reserved

QUYỀN LỢI

Dịch vụ tài khoản toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu tài chính cho doanh nghiệp

ƯU ĐÃI NỔI BẬT

Miễn các loại phí giao dịch, phí quản lý tài khoản thanh toán

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo quy định của VIB

Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT0651