Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH1GB7
Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH1GR2

Gói tài khoản sBusiness

QUYỀN LỢI

Bộ giải pháp kinh doanh, đặc quyền giao dịch và sử dụng vốn

ƯU ĐÃI NỔI BẬT

Hạn mức giao dịch không giới hạn, giảm lãi suất vay vốn kinh doanh

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ/hộ kinh doanh

Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH1GN5