Thẻ thanh toán / Đăng ký mở thẻ
  • 1 Thông tin liên lạc
  • 2 Thông tin cá nhân
  • 3 Đăng ký dịch vụ NHĐT
  • 4 Hoàn tất
Đăng ký mở thẻ thanh toán nội địa VIB Values (ATM)
Thông tin liên lạc
Họ và tên
Số ĐTDĐ
Địa chỉ email
Bằng cách nhập các thông tin ở trên và chọn Tiếp tục, tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của VIB