VIB Happy Drive

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng đến 500 lít xăng trong năm
Hoàn tiền 30% phí dịch vụ tại Trung tâm/Xưởng bảo dưỡng xe ô tô

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ