VIB Online Plus

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền đến 6% cho chi tiêu trực tuyến

Tặng gói bảo hiểm giao dịch gian lận Thẻ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

499.000 VNĐ