VIB Toss 2in1

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 10 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hạn mức được xem xét và nâng cấp theo nhu cầu sử dụng của Khách hàng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí thường niên trọn đời