Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00J1
Đăng nhập

Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00J7

VIB Zero Interest Rate

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

0% lãi suất trọn đời

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

699.000 VNĐ

Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00B5
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00R0
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00R6
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00R3
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP0074
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP0071
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP0077
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00N2
Z7_92M8HH01O82S40QAKVVIIP00F0