1800 8180 Đăng nhập

Số dư tổng các tài khoản - Notional Pooling

Lợi ích sản phẩm

Lợi ích gấp nhiều lần so với lãi suất không kỳ hạn thông thường

Hỗ trợ nhóm tài khoản với nhiều loại tiền, thuộc nhiều công ty

Không cần quét số dư thực từ tài khoản này qua tài khoản khác

Đặc tính sản phẩm
Thông tin chung

Khách hàng có thể đăng ký nhiều tài khoản thanh toán của mình và/hoặc công ty thành viên vào một nhóm để theo dõi số dư tổng. Số dư tổng này sẽ được so sánh với một mức cam kết theo thỏa thuận. Số tiền vượt cam kết sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn lên đến 1%/năm và/hoặc cấn trừ với dư nợ vay để được giảm lãi suất hơn nữa.

Điều kiện

Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản thanh toán và/hoặc khoản vay tại VIB, có số dư tổng lớn hơn số dư đã cam kết.

Hồ sơ cần cung cấp

Đơn đề nghị sử dụng dịch vụ số dư nhóm tài khoản (Notional Pooling)