Chương trình quay số tài khoản thanh toán

Actions

Ưu đãi / Quay số

1800 8180 Đăng nhập

Ưu đãi / Quay số

  • 1 Xác nhận thông tin
  • 2 Lấy mã dự thưởng
  • 3 Quay số
Quay số đợt 3 chương trình
Trải nghiệm Gold/Sapphire ngay, 1000 chỉ vàng trao tay
Thời gian quay số đợt 3 (5/10/2019-4/11/2019)
Nhập thông tin xác thực để quay số
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
6 số cuối tài khoản thanh toán