Thể lệ Chương trình hoàn tiền Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Địa bàn khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Nhận tiền hoàn lại
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 01/07/2020 
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Hoàn tiền
Đối tượng được hưởng khuyến mại
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ Thẻ chính thanh toán toàn cầu do VIB phát hành và có chi tiêu bằng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Nội dung chương trình khuyến mại
a) Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên Sao kê tài khoản thẻ của Khách hàng trong thời gian khuyến mãi, Khách hàng được nhận tiền hoàn lại như sau:

Hoàn tiền 2% cho các giao dịch thanh toán trực tuyến qua Internet. Tối đa 200.000 VNĐ/tháng.

Hoàn tiền 1% trên toàn bộ số tiền chi tiêu còn lại trong kỳ mà không phải là giao dịch thanh toán trực tuyến .

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế.

Các giao dịch chi tiêu, thanh toán không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận tiền hoàn lại, cụ thể:
- Giao dịch nạp tiền (topup) vào ví điện tử;
- Giao dịch thanh toán các loại phí/lãi bao gồm nhưng không giới hạn như phí thường niên, phí rút tiền, điều chỉnh ghi nợ và bất cứ giao dịch chuyển đổi ngoại tệ nào.
- Giao dịch đặt cọc, thanh toán liên quan đến việc chuyển nhượng Bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất);
- Giao dịch thanh toán phí Bảo hiểm mà Chủ thẻ không phải là Bên mua bảo hiểm;
- Giao dịch tại ĐVCNT quảng cáo trực tuyến (Facebook, Google...).
-Giao dịch có MCC 4900, giao dịch thanh toán hóa đơn tiện ích bao gồm giao dịch thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình.

b) Khách hàng không được mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng số tiền hoàn lại mà mình được ghi nhận (chưa quy đổi).

c) Tất cả số tiền hoàn lại ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB (chưa quy đổi) sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:
- Thẻ bị hủy;
- Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ thanh toán toàn cầu khác của VIB;
- Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng;
VIB nghi ngờ Khách hàng có hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số tiền hoàn tích lũy mà Khách hàng không cung cấp được chứng từ hợp lý theo yêu cầu của VIB.

Số tiền hoàn lại sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của Thể lệ chương trình, trong đó toàn bộ giao dịch của Thẻ Phụ sẽ được tính cho Thẻ Chính.

Khách hàng phải thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện quy đổi số tiền hoàn lại. Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền (ghi có vào tài khoản Thẻ) cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

Số tiền hoàn tích lũy có thời hạn 12 tháng kể từ ngày số tiền hoàn được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB.
Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.
Các quy định khác
Các Khách hàng được nhận số tiền hoàn lại dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

VIB được quyền chủ động thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi số tiền hoàn lại tích lũy, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của Thể lệ chương trình này trong thời gian khuyến mại (“Thể lệ chương trình Sửa đổi”). VIB sẽ thông báo đến KH bằng hình thức (i) niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VIB, hoặc (ii) hiển thị, công bố công khai trên website chính thức của VIB: www.vib.com.vn . Thể lệ chương trình Sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông báo của VIB nhưng không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày thông báo của NH.

Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này ràng buộc tất cả Khách hàng. Trong trường hợp số tiền hoàn lại được hệ thống của VIB tính toán chưa chính xác, VIB được quyền tính toán lại số tiền hoàn lại cho Khách hàng, đồng thời VIB được quyền tự động trích Nợ từ Tài khoản thẻ và/hoặc Tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VIB để thu hồi lại số tiền hoàn lại (nếu số tiền hoàn lại được tính toán lại nhỏ hơn số tiền hoàn lại trước đó).

VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian khuyến mại của chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu giải đáp thắc mắc hoặc khiếu nại, Khách hàng cần liên hệ hoặc thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB hỗ trợ giải quyết. Trường hợp Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính hoàn tiền hoặc không tính đúng giá trị hoàn tiền, nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/ hóa đơn mua hàng chứng minh giao dịch hợp lý, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.