Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN08B7
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN08R5
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN08B1

Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử

Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE24N7

1. Phí đăng ký và sử dụng dịch vụ

Phí đăng ký Miễn phí
Phí sử dụng Miễn phí
Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE24F4

2. Phí giao dịch

2.1 Phí chuyển khoản nội bộ

Phí chuyển khoản nội bộ (VND) Miễn phí
Phí chuyển khoản nội bộ (ngoại tệ) Miễn phí

2.2 Phí chuyển khoản ra ngoài - chuyển khoản thường

Phí chuyển khoản ra ngoài (VND) Miễn phí
Phí chuyển khoản ra ngoài (ngoại tệ) 0.02%
TT 2 USD; TĐ 50 USD
Phí chuyển khoản quốc tế (ngoại tệ)
Số tiền chuyển <= 30,000 USD quy đổi
199.000 VNĐ
Phí chuyển khoản quốc tế (ngoại tệ)
Số tiền chuyển > 30,000 USD quy đổi
0.2% (TT 10 USD; TĐ 300 USD)

2.3 Phí chuyển khoản ra ngoài - chuyển khoản nhanh tới Số tài khoản/Số thẻ

Phí chuyển khoản ra ngoài (VND) Miễn phí

2.4 Phí chuyển tiền theo lô

Phí chuyển tiền theo lô nội bộ (VND) Miễn phí
Phí chuyển tiền theo lô ra ngoài (VND) Miễn phí

2.5 Phí chuyển tiền tới số điện thoại, email, CMTND

Phí chuyển tiền tới số điện thoại, email Miễn phí
Phí chuyển tiền tới CMTND 0.03%
TT: 15.000 VNĐ

2.6 Phí nhận tiền bằng mã nhận tiền

Phí nhận tiền tại chi nhánh 0.02%
TT: 15.000 VNĐ
Phí nhận tiền bằng tài khoản VIB Miễn phí
Phí nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng khác 10.000 VNĐ
Phí nhận tiền bằng số thẻ ngân hàng khác 10.000 VNĐ

2.7 Phí nạp tiền

Phí nạp tiền điện thoại di động Miễn phí
Phí nạp tiền tài khoản game Miễn phí
Phí nạp tiền tài khoản truyền hình cab Miễn phí
Phí nạp tiền thẻ trả trước quốc tế Miễn phí

2.8 Phí thanh toán hóa đơn

Phí thanh toán hóa đơn Miễn phí
Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE24F6

3. Phí dịch vụ bảo mật

Phí cấp thiết bị bảo mật lần đầu 500.000 VNĐ/thiết bị
Phí cấp lại thiết bị bảo mật 350.000 VNĐ/thiết bị
Phí duy trì thiết bị bảo mật hàng năm 500.000 VNĐ/thiết bị/năm
Phí sử dụng SMS OTP 15.000 VNĐ/tháng
Phí sử dụng Smart OTP Miễn phí
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0870

4. Phí khác

Phí thay đổi/cập nhật thông tin dịch vụ tại quầy 10.000 VNĐ
Phí thay đổi/cập nhật thông tin dịch vụ trên web Miễn phí
Phí chấm dứt dịch vụ 10.000 VNĐ
Phí tra soát giao dịch nội bộ 20.000 VNĐ
Phí tra soát giao dịch ra ngoài 20.000 VNĐ
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0876

Chú ý

 • Biểu phí chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).
 • KH không được hoàn lại phí đã nộp cho VIB trong bất kỳ trường hợp nào và vì bất kỳ lý do gì trừ trường hợp: (i) KH đã chấm dứt dịch vụ nhưng VIB vẫn thu phí sử dụng dịch vụ hoặc (ii) VIB đã thu phí sau khi KH thực hiện giao dịch nhưng giao dịch không được xử lý do lỗi hệ thống của VIB.
 • Phí dịch vụ được thu từng lần ngay sau khi KH phát sinh giao dịch.
Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE2K05

Điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0873
Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE2K06

1. Phạm vi áp dụng

Những điều khoản, điều kiện sử dụng dưới đây quy định quyền và nghĩa vụ của Khách hàng cá nhân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) trong phạm vi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử do VIB cung cấp

2. Giải thích từ ngữ

    Trong Bản Điều khoản, Điều kiện này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 


2.1 "Ngân hàng” hoặc "NH” hoặc "VIB": là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam.

 

2.2 “Bản Điều khoản và điều kiện": là bản điều khoản, điều kiện này và tất cả các điều khoản và điều kiện sửa đổi, bổ sung mà VIB thông báo cho Khách hàng qua email hoặc tin nhắn SMS và được cập nhật trên webiste www.vib.com.vn của VIB.

 

2.3 "Khách hàng” hoặc "KH": là cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VIB và được VIB chấp thuận cung cấp dịch vụ.

 

2.4 "Đơn vị kinh doanh” hoặc "ĐVKD” là: Hội sở, Trung tâm kinh doanh, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm và các đơn vị khác có chức năng kinh doanh trên toàn hệ thống VIB. 

 

2.5 "Dịch vụ Ngân hàng điện tử” hoặc “Dịch vụ MyVIB” hoặc “Dịch vụ MyVIB 2.0”: là dịch vụ Ngân hàng di động do NH cung cấp cho phép KH xác lập và thực hiện giao dịch trực tuyến với VIB và được VIB cho phép thông qua ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động.

 

2.6 "Ứng dụng Ngân hàng di động” hoặc "MyVIB” hoặc “MyVIB 2.0” hoặc "Mobile Application" hoặc “MyVIB iDepo”: là ứng dụng được cài đặt sử dụng trên thiết bị di động có sử dụng hệ điều hành iOS từ 12.0 và Android từ 8.0 trở lên hoặc theo các tiêu chí kỹ thuật được VIB quy định theo từng thời kỳ.

 

2.7 "Tài khoản (TK)": là tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của KH mở tại VIB. 

 

2.8 "Giao dịch": là các giao dịch được thực hiện bởi KH trên TK của KH theo các dịch vụ mà KH đăng ký và được NH chấp thuận cung cấp. 

 

2.9 "Người thụ hưởng": là người được nhận tiền trong các giao dịch chuyển tiền/thanh toán do Khách hàng thực hiện qua ứng dụng MyVIB.

 

2.10 "Tài khoản đăng nhập” hoặc "Tên đăng nhập” hoặc "Username": là tên đăng nhập gồm 6 đến 20 ký tự do KH đăng ký và được VIB chấp thuận để đăng nhập và sử dụng dịch vụ MyVIB. KH có thể thay đổi tên đăng nhập trong quá trình sử dụng dịch vụ MyVIB của NH, tuy nhiên tại 1 thời điểm, chỉ 1 tên đăng nhập duy nhất được gắn với KH. 

 

2.11 "Mật khẩu” hoặc "Password": là dãy số 6-20 ký tự (bao gồm các ký tự chữ và số, có chứa chữ hoa và chữ thường hoặc các ký tự đặc biệt) được KH sử dụng để đăng nhập dịch vụ MyVIB cùng với Tên đăng nhập. Mật khẩu truy cập lần đầu do VIB cung cấp và gửi tới số điện thoại đăng ký của KH ngay sau khi KH đăng ký dịch vụ MyVIB thành công. KH phải đổi mật khẩu truy cập ngay từ lần đăng nhập đầu tiên. 

 

2.12 "Mã PIN": là dãy gồm 4 số (không trùng với ngày sinh, năm sinh, không là ký tự liên tiếp hoặc trùng nhau) KH tự thiết lập và sử dụng để đăng nhập MyVIB theo quy định tại Điểm 5 văn bản này. 

 

2.13 "OTP (One time password)": là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. OTP gồm SMS OTP, OTP tạo ra từ Hard token, và OTP được tạo ra từ Soft token.

 

2.14 "Thiết bị di động tương thích” hay "thiết bị sử dụng” nghĩa là những điện thoại di động, máy tính bảng… (gọi chung là thiết bị di động) chạy trên hệ điều hành iOS đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trên Apple App Store hoặc chạy trên hệ điều hành Android đáp ứng các yêu cầu trên Google Play.

 

2.15 "Virus": là một đoạn mã độc hại có khả năng tự nhân bản, sao chép để thực hiện âm mưu nào đó của bên thứ ba.

 

2.16 "Sâu": là các chương trình có khả năng tự nhân bản, tự tìm cách lây truyền qua hệ thống mạng với mục đích phá hoại mạng thông tin, giảm khả năng, thậm chí dừng hoạt động các mạng bị lây nhiễm.

 

2.17 "Trojan (còn gọi là con ngựa thành Tơ-roa)": là những đoạn mã nguy hiểm có tác hại tương tự virus, xâm nhập vào hệ thống để phá hoại, đồng thời tạo cơ hội cho các virus nguy hiểm khác xâm nhập vào.

 

2.18 "Sao kê": là bảng kê chi tiết các khoản giao dịch cùng các khoản phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài khoản trong một thời gian nhất định. 

 

2.19 "Ngày làm việc": là bất kỳ ngày nào mà ĐVKD mở cửa làm việc, giao dịch với KH, trừ các ngày nghỉ cuối tuần theo quy định của NH và các ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

2.20 "Nhà cung cấp dịch vụ": đối tác thứ ba của VIB - là cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ có thỏa thuận hợp tác trực tiếp với NH trong việc cung cấp dịch vụ Ngân hàng điện tử cho KH. 

3. Các dịch vụ MyVIB

3.1 Dịch vụ MyVIB NH cung cấp cho KH bao gồm:

 • Dịch vụ truy vấn thông tin: Truy vấn thông tin, lịch sử giao dịch, tông quan tài chính của các tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, khoản vay, thẻ…. của KH mở tại NH. 
 • Dịch vụ chuyển tiền: Chuyển tiền nội bộ tới tài khoản, số điện thoại tại VIB, chuyển tiền tới các tài khoản, số thẻ (nội địa) của các Ngân hàng khác, chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền qua mã QR, chuyển tiền nhóm, chuyển tiền chứng khoán. 
 • Dịch vụ thanh toán: Thanh toán khoản vay; thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của KH tại NH; thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, bảo hiểm, vé máy bay, vé tàu và các dịch vụ thanh toán khác được NH triển khai theo từng thời điểm. 
 • Dịch vụ nạp tiền: Nạp tiền điện thoại thoại, nạp tiền game, nạp tiền vào thẻ trả trước của KH mở tại NH.
 • Dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến, mở và tất toán tiền gửi tiết kiệm trực tuyến.
 • Dịch vụ tra cứu thông tin liên quan đến hoạt động của NH bao gồm: Thông tin liên quan đến địa chỉ ATM, đơn vị kinh doanh; thông tin về các chương trình khuyến mại; thông tin tỷ giá, lãi suất hiện hành; các thông tin khác theo quy định của NH trong từng thời kỳ. 
 • Dịch vụ tiện ích: Đổi mật khẩu, đổi mã PIN, đăng nhập bằng vân tay, đổi hình nền theo địa diểm trên MyVIB, Danh bạ hưởng lợi.;  
 • Các tính năng, dịch vụ tiện ích khác NH phát triển theo từng thời điểm. 

 

3.2 Tùy từng thời điểm, NH có thể quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, chấm dứt việc cung cấp một hoặc một số loại dịch vụ Ngân hàng điện tử. NH sẽ thông báo cho KH trên website và/hoặc gửi thông báo cho KH qua một trong các các phương tiện: email, tin nhắn qua thiết bị di động của KH và/hoặc kênh giao tiếp phù hợp khác của NH.

4. Thực hiện giao dịch trên MyVIB

4.1 Truy cập vào ứng dụng MyVIB: Trong lần đầu tiên KH truy cập sử dụng MyVIB, KH phải xác thực bằng (i) Tên đăng nhập và (ii) Mật khẩu đã đăng ký và được NH chấp nhận trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ. 
Sau đó, theo hướng dẫn trên ứng dụng, KH sẽ thiết lập Mã PIN hoặc đăng ký sử dụng dấu vân tay. KH có thể thay đổi mã PIN bất kỳ lúc nào. Trong những lần truy cập tiếp theo: KH chỉ cần sử dụng Mã PIN đã thiết lập nêu trên hoặc sử dụng dấu vân tay đã đăng ký. Mã PIN và vân tay có thể được sử dụng song song, tuy nhiên tại một thời điểm KH chỉ dùng Mã PIN hoặc vân tay để sử dụng. 

 

4.2 Thực hiện giao dịch trên MyVIB: KH xác thực các giao dịch trên MyVIB bằng (a) Tên đăng nhập và Mật khẩu kết hợp với (b) Mã PIN/Dấu vân tay, và kết hợp với (c) OTP. Việc sử dụng OTP được quy định cụ thể tại Điều 5.

5. Xác thực giao dịch

Các giao dịch được KH thực hiện trên MyVIB được xác thực bằng mã OTP theo các biện pháp sau:


5.1 SMS OTP: là mã OTP được gửi qua SMS tới số điện thoại KH đã đăng ký với NH mỗi khi KH cần xác thực giao dịch thực hiện qua hệ thống MyVIB.

 

5.2 Thiết bị bảo mật/Hard token/Token key: là thiết bị bảo mật NH cung cấp cho KH. Mã OTP là dãy số ngẫu nhiên gồm 6 số hiện trên màn hình Token key mỗi khi KH bấm nút chức năng trên thiết bị, và có giá trị sử dụng trong một thời gian nhất định. Thiết bị bảo mật có thời gian sử dụng do VIB quy định từng thời kỳ. 

 

5.3 Soft token: là ứng dụng do NH cung cấp cho KH và được tích hợp trên thiết bị điện thoại di động của KH để KH chủ động lấy OTP xác thực giao dịch. Mã OTP là dãy số ngẫu nhiên gồm 6 số hiện trên màn hình ứng dụng của ứng dụng soft token mỗi khi KH bấm nút chức năng trên ứng dụng. 

 

5.4 NH có quyền thay đổi biện pháp xác thực OTP bất kỳ lúc nào. KH sẽ được thông báo về sự thay đổi (nếu có) qua các hình thức tin nhắn điện tử như email hoặc SMS hoặc bằng văn bản tại các chi nhánh/phòng giao dịch của NH hoặc thông báo trên website của NH. Việc KH tiếp tục sử dụng các dịch vụ MyVIB sau thời điểm thay đổi sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc của các thay đổi này.

6. Quyền của khách hàng

6.1 Sử dụng dịch vụ trong phạm vi đã thỏa thuận với NH hoặc trong phạm vi tính năng sản phẩm

 

6.2 Sử dụng số tiền trên TK của mình để thực hiện các giao dịch hợp pháp, hợp lệ. 

 

6.3 Hưởng các ưu đãi (nếu có) liên quan đến dịch vụ theo quy định của NH từng thời kỳ. 

 

6.4 Yêu cầu NH thực hiện các giao dịch hợp pháp, hợp lệ và được cung cấp thông tin về các giao dịch, số dư trên TK của mình theo thỏa thuận với NH. 

 

6.5 Yêu cầu NH cung cấp thông tin dịch vụ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, tra soát giao dịch qua Trung tâm dịch vụ chăm sóc KH 24/7 theo số điện thoại: 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút) hoặc (84)24 62585858 hoặc email: cskh247@vib.com.vn hoặc số điện thoại khác, email khác theo quy định của VIB từng thời điểm. 

 

6.6 Gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) liên quan tới việc sử dụng dịch vụ theo đúng hướng dẫn của NH và quy định của pháp luật. 

 

6.7 Yêu cầu NH thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ bao gồm tên đăng nhập, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú/tạm trú, hạn mức giao dịch, yêu cầu cấp lại mật khẩu, thay đổi biện pháp xác thực và các thông tin khác theo quy định của VIB từng thời kỳ. 

 

6.8 Yêu cầu NH tạm khóa Tài khoản đăng nhập, chấm dứt sử dụng dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật và của NH. KH vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này trong phạm vi liên quan đến quyền và trách nhiệm của KH trong thời gian sử dụng dịch vụ MyVIB trước khi KH ngừng hoặc chấm dứt. 

 

6.9 Các quyền khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa KH với NH không trái với quy định của pháp luật hiện hành. 

7. Trách nhiệm của khách hàng

7.1 Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn theo quy định của NH về đăng ký, sử dụng dịch vụ và an toàn bảo mật của dịch vụ Ngân hàng điện tử. 

 

7.2Đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà NH yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ MyVIB. KH phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho NH là chính xác, hợp pháp, trung thực và cập nhật, và KH tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chân thực, hợp pháp, đầy đủ của các thông tin cung cấp cho NH. 

 

7.3Đối với Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã PIN, KH có các trách nhiệm sau: 

 • KH phải thay đổi Mật khẩu trong lần đầu tiên sử dụng. Mật khẩu/Mã PIN cần được thay đổi định kỳ (do KH tự quyết định) hoặc khi NH yêu cầu thay đổi. Mật khẩu/Mã PIN thay đổi tuân theo các quy định của NH; 
 • KH phải có trách nhiệm bảo mật và giữ gìn Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã PIN để đảm bảo rằng chỉ có duy nhất KH mới có quyền sử dụng dịch vụ MyVIB và phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ MyVIB bởi những người không có thẩm quyền; 
 • KH không được lưu Mật khẩu/Mã PIN theo bất kỳ cách nào mà người khác có thể nhận biết, không được tiết lộ thông tin về Tên đăng nhập và Mật khẩu/Mã PIN cho bất cứ người thứ ba, không nên chọn mật khẩu/Mã PIN dễ đoán biết như ngày sinh nhật, số điện thoại của KH; 
 • KH phải tự ghi nhớ Mật khẩu/mã PIN của chính mình. 
 • Nếu KH nghi ngờ hoặc phát hiện rằng Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã PIN và các yếu tố định danh khác bị lộ, bị mất cắp, KH phải ngay lập tức thay đổi Mật khẩu/Mã PIN của mình. Nếu không thể tự thực hiện, KH phải thông báo ngay cho NH thông qua DVKH 24/7 (+844) 62 58 58 58 hoặc 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút) hoặc tại chi nhánh/phòng giao dịch của NH. NH sẽ tạm dừng dịch vụ MyVIB cho đến khi có thông báo khác từ KH. 

7.4KH không được cho phép người khác thay mặt mình để sử dụng dịch vụ MyVIB. 

 

7.5KH không được vô tình hoặc cố ý rời bỏ thiết bị trong khi đang sử dụng dịch vụ MyVIB. Thiết bị được hiểu là, điện thoại di động, máy tính bảng… (gọi chung là thiết bị di động) và thiết bị bảo mật để truy cập vào hệ thống. KH phải đảm bảo mọi kết nối dịch vụ MyVIB đã được kết thúc (đăng xuất) trước khi KH không còn sử dụng thiết bị. 

 

7.6KH phải khóa thiết bị di động đang sử dụng dịch vụ MyVIB và thực hiện các thao tác cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng trái phép ứng dụng MyVIB  

 

7.7KH chỉ được cài đặt ứng dụng MyVIB đã được phê duyệt bởi NH và được hiển thị, tìm kiếm công khai trên Chợ ứng dụng App Store và Google Play trên thiết bị di động của mình và tuyệt đối không ghi đè các phần mềm khóa ứng dụng – phần mềm lockdown (ví dụ như jailbreak thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS hoặc root thiết bị di động chạy hệ điều hành Android - hành động chiếm quyền kiểm soát thiết bị một cách không hợp lệ). Nếu NH cho phép KH đăng tải hình ảnh hoặc nội dung lên ứng dụng, KH không được phép đăng tải hoặc lưu giữ những hình ảnh, nội dung không phù hợp hoặc bất hợp pháp. 

 

7.8KH không được truy cập vào hệ thống dịch vụ MyVIB bằng thiết bị kết nối với các mạng viễn thông không an toàn (ví dụ wifi.) trừ khi KH đảm bảo được rằng không ai có thể lấy cắp hoặc sao chép hoặc đoạt quyền truy cập của KH. 

 

7.9KH phải đảm bảo rằng thiết bị mà KH sử dụng để truy cập vào dịch vụ MyVIB không bị nhiễm các mã độc hại như: virus, sâu, Trojan, v.v… hoặc thiết bị được cài đặt các chương trình bảo vệ một cách đúng mực. 

 

7.10KH không được sử dụng ứng dụng MyVIB trên một thiết bị khác với thiết bị di động tương thích. 

 

7.11KH không được cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến dịch vụ MyVIB nếu nhận được các email, tin nhắn yêu cầu cung cấp trên danh nghĩa NH nhằm tránh các đối tượng giả mạo NH để lấy cắp thông tin của KH (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã PIN). Trong trường hợp này, KH thông báo cho NH để NH kiểm tra bằng cách liên hệ DVKH 24/7 qua hotline 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút) hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch VIB nơi gần nhất. 

 

7.12Sử dụng ứng dụng MyVIB trên nhiều thiết bị: 

 • KH có thể dùng một tài khoản sử dụng ứng dụng MyVIB trên nhiều thiết bị nhưng tại các thời điểm khác nhau; 
 • Nếu KH dùng tài khoản sử dụng ứng dụng MyVIB trên nhiều thiết bị cùng lúc, ứng dụng sẽ ngay lập tức bị chấm dứt hoạt động trên thiết bị hiện thời và ghi nhận thiết bị đăng nhập gần nhất là thiết bị KH sử dụng. Vì lí do bảo mật, NH khuyến nghị KH chỉ nên sử dụng ứng dụng trên một thiết bị; 
 • Nếu thiết bị bị mất hay bị lấy cắp, KH phải thông báo tới NH ngay lập tức để được tư vấn; 

 

7.13KH phải thông báo cho NH ngay khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến email, số điện thoại của KH bằng cách gửi đơn yêu cầu thay đổi bằng văn bản (hoặc bằng bất cứ cách nào khác theo quy định của NH trong từng thời kỳ đối với dịch vụ MyVIB). Trừ khi nhận được thông báo thay đổi từ KH, NH sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ MyVIB qua email, số điện thoại mà KH đã đăng ký. NH được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất (nếu phát sinh) của KH trong mọi trường hợp NH cung cấp dịch vụ MyVIB qua email, số điện thoại mà KH đã đăng ký nhưng email hay số điện thoại này đã bị khoá, bị huỷ, bị lỗi hoặc không còn tồn tại hay vì bất kỳ lý do nào đó mà dẫn tới việc KH không thể tiếp nhận dịch vụ MyVIB từ NH. 

 

7.14Cam kết không sử dụng dịch vụ MyVIB vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp và không thực hiện các giao dịch trái pháp luật. 

 

7.15Trách nhiệm của KH đối với các giao dịch không được phép: KH phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và toàn bộ tổn thất đối với các giao dịch không được phép đã được thực hiện bằng tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc mã PIN và/hoặc các biện pháp xác thực KH đã đăng ký với NH mà không được hủy ngang, phủ nhận, thay đổi, từ chối, thoái thác với bất kỳ lý do nào. 

 

7.16Trường hợp KH tiết lộ hoặc để bất kỳ người nào không phải là chính KH biết một hoặc một số các yếu tố bảo mật (bao gồm nhưng không giới hạn: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã PIN) thì KH sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các giao dịch Ngân hàng điện tử được tiến hành thông qua việc sử dụng các yếu tố bảo mật đó.

 

7.17KH phải tự chịu trách nhiệm đối với nội dung của các giao dịch mà KH thực hiện trên hệ thống MyVIB. Nội dung, mục đích giao dịch không được trái pháp luật và trái đạo đức, thuần phong mỹ tục. Trường hợp nếu phát hiện ra sai lệch về thông tin, thanh toán hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các giao dịch, KH có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức với NH. NH không phải chịu trách nhiệm đối với những giao dịch đã thực hiện trước khi nhận được thông báo của KH về sự sai lệch thông tin giao dịch hoặc hiện tượng vi phạm pháp luật đó. 

 

7.18KH đồng ý nhận tin nhắn/thư điện tử do NH gửi để: 

 • Thông báo Tên đăng nhập, Mật khẩu; 
 • Thông báo thông tin giao dịch thực hiện qua dịch vụ Ngân hàng điện tử; 
 • Thông báo các tính năng, dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi; 
 • Thông báo các thay đổi về biểu phí, hạn mức giao dịch, thay đổi/bổ sung điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ MyVIB từ NH; 
 • Thông báo khác liên quan đến dịch vụ MyVIB. 

 

7.19KH cam kết là chủ sở hữu duy nhất của số điện thoại di động đã đăng ký, chịu trách nhiệm trong trường hợp khiếu nại phát sinh từ việc số điện thoại di động của KH tại nhà mạng là không chính chủ. 

 

7.20Thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản, sao kê tài khoản, tin nhắn/thư điện tử do NH gửi và thông báo ngay cho NH nếu phát hiện bất cứ sự khác biệt/lỗi/giao dịch đáng ngờ nào. 

 

7.21Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các thông tin của các Nhà cung cấp dịch vụ trước khi thực hiện giao dịch.

 

7.22KH có trách nhiệm đọc kỹ các thông báo hiển thị trên màn hình giao dịch sau khi thực hiện lệnh chuyển tiền, lệnh thanh toán, lệnh nạp tiền. và các yêu cầu thực hiện giao dịch khác của KH để biết trạng thái xử lý giao dịch tại NH. 

 

7.23Hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho NH theo yêu cầu của NH đối với các giao dịch nhầm lẫn mà KH không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. Trong các trường hợp này, KH đồng ý để VIB tự động trích các khoản tiền này từ tài khoản thanh toán của KH mở tại VIB mà không cần thông báo cho KH. 

 

7.24Thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến đăng ký và sử dụng dịch vụ theo Biểu phí được VIB quy định từng thời kỳ. 

 

7.25KH đồng ý rằng việc cung cấp dịch vụ MyVIB có thể không luôn luôn sẵn sàng tại mọi lúc mọi nơi do các trường hợp bất khả kháng hoặc do NH thực hiện nâng cấp hệ thống, hệ thống quá tải, hệ thống gặp vấn đề cần xử lý.  

 

7.26Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Bản Điều khoản và điều kiện này và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. 

8. Quyền và trách nhiệm của ngân hàng

8.1NH cam kết sẽ cung cấp dịch vụ MyVIB sẵn sàng cho KH sử dụng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩ với việc dịch vụ MyVIB luôn luôn phải sẵn sàng tại mọi lúc mọi nơi. Dịch vụ có thể bị gián đoạn vì lý do nâng cấp hệ thống, hệ thống quá tải và các trường hợp bất khả kháng khác.  

 

8.2NH cam kết hỗ trợ KH trong quá trình sử dụng dịch vụ MyVIB, giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của KH theo quy định của pháp luật và của NH. 

 

8.3NH cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến KH, TK của KH và các giao dịch thực hiện bởi KH theo quy định của pháp luật. Đối với các dịch vụ liên quan đến đối tác thứ ba gồm: NH, KH và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng hóa cho KH, NH được phép sử dụng thông tin KH cung cấp cho NH để thực hiện việc tra soát, đối soát số liệu, thanh quyết toán và các mục đích khác nhằm cung cấp dịch vụ MyVIB cho KH. 

 

8.4KH đồng ý NH được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh dịch vụ MyVIB/quy trình/hệ thống của NH; được phép khoá/tạm ngừng/chấm dứt/từ chối/sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện/đổi tên dịch vụ MyVIB và các điều chỉnh khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho KH. Khi có các sự kiện này, NH sẽ thông báo trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc gửi thông báo cho KH qua một trong các các phương tiện KH đã đăng ký với VIB (email, tin nhắn qua điện thoại di động…) hoặc hình thức khác mà VIB xét thấy phù hợp. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo. Trường hợp KH không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào nêu trên, KH có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ MyVIB và phải thanh toán toàn bộ phí mà KH đã sử dụng theo quy định tại Bản Điều khoản và điều kiện này. Trường hợp NH tạm ngừng dịch vụ MyVIB để bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống, NH sẽ thông báo đến KH (qua một trong các phương tiện KH đã đăng ký với VIB: email, SMS điện thoại di động, gửi Công văn tới địa chỉ thường trú/tạm trú KH đã đăng ký với NH…) hoặc hiển thị, công bố công khai trên website của NH hoặc hình thức khác NH xét thấy phù hợp) ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng cung cấp dịch vụ MyVIB. Trường hợp NH chủ động khóa/tạm ngừng/chấm dứt dịch vụ MyVIB, NH sẽ thông báo đến KH bằng một trong các phương tiện KH đã đăng ký với NH (email, SMS điện thoại di động, gửi Công văn tới địa chỉ tạm trú/thường trú…) hoặc hình thức khác mà NH xét thấy phù hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện của NH bị trục trặc, gặp sự cố hoặc vì bất kỳ lý do gì do sự kiện bất khả kháng hoặc vì lý do NH phải bảo mật, NH có quyền kéo dài thời gian trước khi thông báo cho KH hoặc không thông báo cho KH biết nếu việc thông báo không còn cần thiết nữa. 

 

8.5NH sẽ cố gắng thông báo cho KH về bất kỳ sự thay đổi nào cần thiết trong khoảng thời gian sớm nhất. 

 

8.6NH sẽ thực hiện các hành động để đảm bảo rằng hệ thống cung cấp dịch vụ MyVIB được hoạt động một cách an toàn, bảo mật và thông suốt, có khả năng kiểm soát được rủi ro đồng thời luôn cập nhật các quy định, thủ tục có liên quan.

 

8.7NH được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các thiệt hại, tổn thất xảy ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với KH phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ MyVIB, trừ những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi của NH, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau:

 • KH để mất, mất cắp, để lộ, bị lộ Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã PIN, hoặc các yếu tố định danh khác dẫn đến việc người khác sử dụng dịch vụ MyVIB và tiếp cận các thông tin mà dịch vụ MyVIB cung cấp hoặc KH không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Bản Điều khoản và điều kiện này; 
 • KH cho phép người khác truy cập vào TK của mình, sử dụng dịch vụ MyVIB và tiếp cận các thông tin mà dịch vụ MyVIB cung cấp; 
 • Quá trình cung cấp dịch vụ MyVIB bị ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, không sẵn sàng; hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện của NH bị trục trặc, gặp sự cố; lỗi đường truyền của mạng viễn thông, lỗi gián đoạn do bên thứ ba hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của NH, hoặc trong thời gian NH bảo trì, nâng cấp hệ thống; 
 • Bất cứ việc truy cập thông tin TK của KH do bên thứ ba đoạt được bằng cách nào đó (ngoại trừ việc bên thứ ba đoạt được quyền đó do sự sơ suất, bất cẩn của NH); 
 • Bất cứ sự kiện bất khả kháng nào như thiên tai, đình công, chỉ thị/quyết định của cơ quan Nhà Nước, Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác…; 
 • NH quyết định đơn phương chấm dứt, tạm ngừng cung cấp dịch vụ MyVIB cho KH theo quy định tại Điều 9.2 dưới đây; 
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

 

8.8NH không bị ràng buộc trong việc hủy bỏ các chỉ dẫn mà KH đã thực hiện thành công. Tuy nhiên, nếu KH yêu cầu hủy bỏ chỉ dẫn ngay khi KH vừa thực hiện, trong quyền hạn của mình, NH sẽ cố gắng thực hiện trong phạm vi pháp luật và quy định của hệ thống ngân hàng cho phép. KH cam kết không huỷ ngang rằng: KH sẽ chịu mọi trách nhiệm về các chi phí hợp lý, phí tổn mà NH phải chịu trong trường hợp đó. 

 

8.9NH được phép tự động trích nợ từ bất kì tài khoản nào của KH mở tại NH để thanh toán cho các giao dịch, các loại phí dịch vụ theo biểu phí của NH quy định từng thời kỳ. 

 

8.10NH không có nghĩa vụ bảo đảm thanh toán đúng hạn các hóa đơn của KH cũng như không có nghĩa vụ theo dõi việc thanh toán các hóa đơn hay thông báo cho bất kì người nào về việc thanh toán chậm của KH. 

 

8.11NH không có nghĩa vụ lưu giữ bản kê của tất cả hay bất kì hóa đơn nào đã được thanh toán. Trong trường hợp KH cần in xác nhận của NH về các hóa đơn được thanh toán sau khi thực hiện giao dịch thành công, Dịch vụ khách hàng tại Đơn vị kinh doanh của VIB sẽ thực hiện xác nhận theo yêu cầu của KH.

 

8.12NH có quyền từ chối thực hiện các chỉ dẫn của KH hoặc yêu cầu KH xác nhận trong một số chỉ dẫn nhất định theo yêu cầu của NH. Nếu NH nhận thấy một chỉ dẫn có thể không phải do KH thực sự thực hiện, sau khi đã có những nỗ lực hợp lý để kiểm tra tính xác thực, NH có toàn quyền hủy bỏ chỉ dẫn và được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu có xảy ra tổn thất trong trường hợp này. 

 

8.13NH có quyền từ chối chỉ dẫn thanh toán của KH nếu: 

 • KH không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; 
 • Tài khoản thanh toán không có đủ số dư hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện lệnh thanh toán; 
 • Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; 
 • Tài khoản thanh toán đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc tài khoản thanh toán đang bị đóng, tài khoản thanh toán bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư (trừ trường hợp được thấu chi) hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện các lệnh thanh toán.

 

8.14Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản Điều khoản và điều kiện này và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

9. Tạm ngừng và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ

9.1KH có quyền đơn phương yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ MyVIB bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi đơn yêu cầu bằng văn bản (hoặc bằng bất cứ cách nào khác theo quy định từng thời kỳ của NH đối với dịch vụ MyVIB) phù hợp với quy định của NH và của pháp luật. NH sẽ chấm dứt việc cung cấp dịch vụ MyVIB ngay sau khi (i) NH nhận được đơn yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ MyVIB của KH và (ii) KH đã hoàn thành mọi nghĩa vụ nợ, các chi phí hợp lệ phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ MyVIB hoặc tuân theo quy định từng thời kỳ của NH. 

 

9.2NH có quyền đơn phương chấm dứt, tạm ngừng cung cấp dịch vụ MyVIB cho KH trong các trường hợp sau: 

 • Các trường hợp NH nghi ngờ liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận; 
 • Trường hợp lợi ích của NH/KH/bên thứ ba bị vi phạm hoặc bị tổn hại; 
 • KH không tuân thủ các yêu cầu bảo mật hoặc dịch vụ có khả năng rủi ro theo khuyến cáo của tổ chức liên quan; hoặc NH nghi ngờ giao dịch có liên quan đến yếu tố tội phạm, rửa tiền, vi phạm pháp luật hoặc để thực hiện chính sách phòng chống rửa tiền theo quy định của NH và pháp luật; 
 • KH nhập sai liên tiếp Tên đăng nhập/Mật khẩu 05 lần; 
 • KH không thanh toán phí dịch vụ sau (03) tháng liên tiếp hoặc sau thời hạn thỏa thuận giữa KH và NH; 
 • KH không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Bản Điều khoản và điều kiện này; 
 • NH tuân theo các quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật; 
 • Các trường hợp khác do NH quy định trong từng thời kỳ; 
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

 

9.3Trong trường hợp dịch vụ MyVIB mà KH đang sử dụng bị chấm dứt vì lý do nào đó, điều này không ảnh hưởng đến các chỉ dẫn mà KH đã thực hiện trước đó. KH vẫn bị ràng buộc bởi Bản Điều khoản và điều kiện này và các thỏa thuận khác (nếu có) liên quan đến quyền và trách nhiệm của KH mà KH chưa thực hiện hoàn tất tại thời điểm chấm dứt dịch vụ MyVIB. 

10. Hạn mức giao dịch

10.1Hạn mức giao dịch là số tiền giao dịch tối đa KH được phép thực hiện qua dịch vụ MyVIB

 

10.2Ngoại trừ các trường hợp KH có những thỏa thuận riêng với NH, tất cả các giao dịch thực hiện qua dịch vụ MyVIB phải tuân thủ theo các quy định về hạn mức giao dịch của MyVIB tùy từng thời điểm. 

 

10.3Hạn mức giao dịch trong ngày: là số tiền giao dịch tối đa trong 1 ngày KH có thể thực hiện qua dịch vụ MyVIB, không bao gồm giao dịch chuyển tiền giữa các TK cùng chủ TK mở tại NH, giao dịch thanh toán khoản vay của chính KH, giao dịch mở tài khoản tiết kiệm điện tử và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chính KH. 

 

10.4Hạn mức chuyển tiền nhanh tới số thẻ/số tài khoản: là số tiền tối đa của một giao dịch chuyển tiền nhanh từ TK của KH sang TK hoặc thẻ (nội địa) của một NH khác. 

 

10.5Nếu KH có nhu cầu thay đổi hạn mức giao dịch trong ngày, KH có thể thực hiện thay đổi hạn mức giao dịch bằng tính năng “Điều chỉnh hạn mức” trên MyVIB hoặc đến các ĐVKD của NH để được xem xét và thay đổi hạn mức theo quy định của NH tùy từng thời điểm. 

11. Phí dịch vụ

11.1Biểu phí dịch vụ tuân theo quy định hiện hành của NH và được NH công bố theo từng thời kỳ tại các đơn vị kinh doanh hoặc trên website của NH. 

 

11.2NH có thể thay đổi biểu phí trong từng thời kỳ và thông báo cho KH bằng một trong các phương tiện KH đã đăng ký với NH (email, SMS điện thoại di động, Công văn gửi tới địa chỉ thường trú/tạm trú …) hoặc bằng hình thức khác mà NH xét thấy hợp lý và công bố trên website của NH. Phí dịch vụ sẽ được thu bằng cách trích nợ TK của KH mở tại NH, tùy theo từng loại phí và từng loại giao dịch mà phí dịch vụ được thu trên từng giao dịch hoặc thu định kỳ theo tháng/quý/năm hoặc thu một lần trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp tại thời điểm thu phí, TK này của KH mở tại NH không đủ số dư thì NH có quyền trích nợ từ TK khác hoặc thu bù vào thời điểm khác hoặc yêu cầu KH thanh toán cho NH bằng các hình thức khác. KH cam kết thanh toán đầy đủ phí dịch vụ liên quan cho NH trong phạm vi thời hạn được yêu cầu. 

 

11.3KH đồng ý ủy quyền vô điều kiện và không huỷ ngang cho NH được quyền tự động trích nợ phí dịch vụ trên bất kỳ TK nào của KH mở tại NH để thanh toán tiền phí dịch vụ này. 

 

11.4Tất cả các loại phí hoặc lệ phí áp dụng cho TK thanh toán của NH sẽ được áp dụng khi KH sử dụng dịch vụ MyVIB. 

 

11.5KH có thể bị tính phí bởi các nhà cung cấp dịch vụ khác khi KH tải và sử dụng ứng dụng trên thiết bị của mình. Trong trường hợp này, NH không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào phát sinh cho KH (nếu có). 

12. Xử lý giao dịch

12.1KH cam kết các giao dịch thực hiện qua dịch vụ Ngân hàng điện tử phải được KH lập, kiểm tra với thông tin chính xác và đầy đủ theo quy định của NH. 

 

12.2NH cam kết thực hiện cắt tiền/ghi Nợ số tiền chuyển từ TK thanh toán của KH do KH chỉ định, chuyển tiền sang số tài khoản của người thụ hưởng phù hợp với các thông tin giao dịch, thanh toán mà KH đã gửi yêu cầu. Với các giao dịch chuyển tiền trong nước thông thường:

 • NH sẽ kiểm tra thông tin và thực hiện báo Có sang NH của người thụ hưởng trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm KH hoàn tất xác thực giao dịch bằng các biện pháp xác thực OTP; 
 • Với các giao dịch chuyển tiền nhanh tới Số thẻ/Số tài khoản của ngân hàng khác hoặc thanh toán hóa đơn: giao dịch sẽ được xử lý ngay sau khi KH hoàn tất xác thực giao dịch; 
 • Nếu giao dịch được xử lý thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Giao dịch thành công” trên màn hình chuyển tiền/thanh toán; 
 • Nếu giao dịch chuyển tiền/thanh toán trong nước chưa được xử lý thành công, hệ thống sẽ hiển thị các thông báo khác trên màn hình giao dịch và yêu cầu KH phải liên hệ với người nhận tiền hoặc Trung tâm Dịch vụ KH 24/7 của NH để kiểm tra và xác nhận trạng thái giao dịch. Trong trường hợp này, KH phải có trách nhiệm chủ động liên hệ với người nhận tiền hoặc NH để kiểm tra thông tin và trạng thái giao dịch của KH. 

 

12.3Trường hợp giao dịch không thành công do lỗi của NH hoặc bên thứ ba cung ứng dịch vụ hoặc do KH cung cấp thông tin Người thụ hưởng không chính xác, NH sẽ chủ động thực hiện hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của KH hoặc NH thực hiện ghi có bổ sung vào tài khoản người thụ hưởng trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu trong thời hạn này, NH không thể thực hiện hoàn tiền cho KH do lỗi của bên thứ ba cung ứng dịch vụ hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của NH, NH được quyền chậm trễ thực hiện hoàn tiền cho KH và được miễn trừ trách nhiệm. 

 

12.4Giao dịch của KH không được NH xử lý thành công nếu: 

 • TK của KH không đủ số dư để đảm bảo số tiền chuyển và số tiền phí phải trả cho NH theo quy định của NH; hoặc 
 • Giao dịch của KH vượt hạn mức đăng ký cho phép; hoặc 
 • KH không cung cấp đủ thông tin, chứng từ theo yêu cầu cho từng loại giao dịch. 

 

12.5NH có thể tạm ngừng/từ chối việc thực hiện giao dịch của KH mà không cần báo trước khi NH thấy là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: 

 • Giao dịch bị hạn chế hoặc cấm bởi pháp luật hiện hành; 
 • KH vi phạm quy định của NH hoặc của pháp luật hiện hành về việc sử dụng TK; 
 • Theo quyết định, yêu cầu của cơ quan pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
 • NH nghi ngờ giao dịch có dấu hiệu liên quan đến giả mạo, gian lận và rủi ro; 
 • NH tạm ngừng dịch vụ MyVIB để bảo trì, nâng cấp hệ thống.

13. Giao dịch không hủy ngang

13.1 KH không thể hủy, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch nào thực hiện và xác thực trên MyVIB bằng (a) Tên đăng nhập và Mật khẩu kết hợp với (b) Mã PIN/Dấu vân tay, và kết hợp với (c) OTP. Việc sử dụng OTP được quy định cụ thể tại Điều 5. 

 

13.2 Trường hợp KH hủy yêu cầu thực hiện giao dịch của KH, tùy vào điều kiện thực tế và trong phạm vi pháp luật và quy định của NH cho phép, NH xem xét nếu: 

 • Các giao dịch NH đã xử lý trên hệ thống theo yêu cầu của KH được coi là có giá trị và không hủy ngang. 
 • KH phải thanh toán đầy đủ mọi khoản chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến yêu cầu hủy thực hiện giao dịch của KH. 

14. Xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng

14.1 KH cam kết tuân thủ theo đúng quy trình, quy định về xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại của NH đối với các giao dịch thực hiện qua hệ thống MyVIB. 

 

14.2 KH gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại giao dịch MyVIB bằng cách liên hệ Trung tâm Dịch vụ KH 24/7 theo số điện thoại: 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút) hoặc (84) 24 62585858 (hay bất kỳ số điện thoại nào khác NH thông báo tùy từng thời điểm cho mục đích này) hoặc KH liên hệ trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch của NH và cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch, lý do tra soát, khiếu nại. Các cuộc gọi của KH tới số điện thoại của NH sẽ được ghi âm nhằm mục đích lưu giữ các thông tin KH cung cấp và NH phản hồi trong quá trình xử lý tra soát, khiếu nại của KH.

 

14.3 Mọi yêu cầu tra soát, khiếu nại của KH chỉ được coi là hợp lệ khi KH yêu cầu tra soát, khiếu nại trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. Quá thời hạn trên, NH vẫn tiếp tục hỗ trợ giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của KH nhưng kết quả tra soát, khiếu nại sẽ phụ thuộc vào thiện chí của các đối tác thứ ba có liên quan, khả năng lưu trữ dữ liệu của Ngân hàng và KH phải chịu hoàn toàn thiệt hại phát sinh do việc tra soát, khiếu nại chậm trễ.  

 

14.4Thời gian xử lý tra soát, khiếu nại: 

 • NH sẽ xử lý tra soát, khiếu nại của KH trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày NH nhận được yêu cầu tra soát, khiếu nại lần đầu của KH. 
 • Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu vì bất kỳ lý do nào, NH sẽ thông báo tới KH bằng một trong các hình thức: gửi email, SMS tới số điện thoại đã đăng ký, gửi thư tới địa chỉ thường trú/tạm trú mà KH đã đăng ký với NH, gọi điện thoại trực tiếp cho KH sau thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại. 

 

14.5 Xử lý tra soát, khiếu nại đối với giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo (được thực hiện bởi chủ thể khác mà không phải là KH): 

 • KH thông báo yêu cầu hủy giao dịch ngay cho NH sau khi giao dịch được thực hiện; và 
 • NH chưa xử lý giao dịch trên hệ thống của NH theo yêu cầu của KH; và việc hủy giao dịch của KH không ảnh hưởng đến lợi ích của NH cũng như của bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
 • Ngay khi KH phát hiện không thực hiện giao dịch nhưng tài khoản bị mất tiền, trong vòng 05 ngày làm việc, KH có thể thông báo cho VIB bằng 1 trong các cách sau: thông báo qua tổng đài DVKH 24/7 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút), thông báo trực tiếp cho nhân viên NH tại chi nhánh/phòng giao dịch VIB gần nhất, gửi thông tin tra soát qua app MyVIB. KH đồng ý cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch và tuân thủ theo các hướng dẫn của ngân hàng trong quá trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại. 
 • Trong khả năng và phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, NH sẽ xử lý khiếu nại của KH trong vòng tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày NH nhận được yêu cầu tra soát, khiếu nại với đầy đủ thông tin, bằng chứng hợp lệ của KH theo quy định của NH. 
 • Trường hợp NH không phát hiện được bất cứ sai sót, lỗi nào từ phía NH và liên quan đến giao dịch nghi ngờ giả mạo, gian lận, NH có quyền mời Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều tra vụ việc theo đúng quy trình của pháp luật. 
 • Trong thời gian chờ kết quả tra soát/khiếu nại, KH phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tích cực với nhân viên NH, cơ quan chức năng và cam kết cung cấp thông tin chính xác, trung thực để điều tra nguyên nhân giả mạo, gian lận trong giao dịch. 
 • NH có quyền từ chối xử lý tra soát/khiếu nại của NH nếu KH không cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ, chứng cứ theo yêu cầu và/hoặc có thái độ bất hợp tác, hành động khiếm nhã, không đúng với thuần phong mỹ tục tại ĐVKD của NH hoặc tại cơ quan chức năng phụ trách điều tra giao dịch tối đa 03 lần trong quá trình xử lý. 
 • Trong mọi thời điểm, KH cam kết không tiết lộ sự việc với bên thứ 3 hoặc phát tán thông tin sai lệch trên các kênh truyền thông (như báo chí, mạng xã hội, …) gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra gian lận của NH, của cơ quan chức năng cũng như gây ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của NH. Trường hợp KH phát tán thông tin gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của VIB; KH hoàn toàn chịu trách nhiệm trước VIB và trước pháp luật, bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tài chính, tổn thất uy tín của VIB.
 • NH và KH cùng thống nhất về phương án xử lý để đạt được sự đồng thuận giữa NH và KH sau khi có kết quả tra soát/khiếu nại của NH và/hoặc của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trường hợp KH không đồng thuận với phương án xử lý khiếu nại của NH, NH và KH đồng ý và cam kết thực hiện theo kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

15. Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp

15.1 Điều khoản, Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.  

 

15.2 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ MyVIB giữa KH và NH thì KH và NH sẽ ưu tiên cùng nhau giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên tin thần hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hòa giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.  

 

15.3 Trường hợp khiếu nại của KH không liên quan đến lỗi của NH, KH sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xử lý khiếu nại theo quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

16. Thay đổi, bổ sung nội dung các điều khoản, điều kiện

16.1 Tại đây, KH đồng ý rằng: NH có quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản của Bản Điều khoản và điều kiện này (“Bản Điều khoản Sửa đổi”). NH sẽ thông báo đến KH bằng hình thức: (i) gửi thông báo bằng văn bản hoặc email hoặc gửi tin nhắn SMS tới địa chỉ KH đã đăng ký với NH hoặc (ii) niêm yết tại các địa điểm giao dịch của NH, hoặc (iii) hiển thị, công bố công khai trên website của NH, hoặc (iv) gửi tin nhắn qua hệ thống dịch vụ. Bản Điều khoản Sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông báo của NH nhưng không sớm hơn 15 ngày kể từ ngày thông báo của NH. 

 

16.2 Nếu KH không đồng ý với Bản Điều khoản Sửa đổi này, KH có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ MyVIB tại NH trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo của NH. Trong trường hợp KH không chấm dứt sử dụng dịch vụ MyVIB, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận Bản Điều khoản Sửa đổi này. Việc KH tiếp tục sử dụng dịch vụ MyVIB của NH sau thời điểm Bản Điều khoản Sửa đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này. 

 

16.3 KH có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các quy định, quy trình, nội dung về dịch vụ và Bản Điều khoản và điều kiện này; đồng thời duy trì các phương tiện, công cụ, địa chỉ để tiếp nhận thông tin do NH thông báo. 

17. Hiệu lực của điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ

17.1 Bản Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung qua từng thời kỳ) có hiệu lực với KH sử dụng MyVIB cho đến khi KH chấm dứt sử dụng dịch vụ MyVIB. Bản Điều khoản và diều kiện này thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa KH và NH về sử dụng dịch vụ MyVIB. Trong trường hợp có sai khác giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì bản Điều khoản và Điều kiện bằng tiếng Việt sẽ là bản có hiệu lực cuối cùng để tham chiếu. 

 

17.2 Trường hợp KH đã chấm dứt sử dụng dịch vụ MyVIB, KH vẫn bị ràng buộc bởi Bản Điều khoản và điều kiện này và các thỏa thuận khác (nếu có) liên quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm của KH mà KH chưa thực hiện hoàn tất tại thời điểm chấm dứt dịch vụ. 

 

17.3 Những nội dung nào chưa được quy định trong Bản Điều khoản và điều kiện này sẽ thực hiện theo các quy định sản phẩm, dịch vụ của VIB và các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

17.4 KH xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử trong Bản Điều khoản và điều kiện này, các quy định khác của NH liên quan đến dịch vụ MyVIB và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN08N4

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE24N5

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN08R2