Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ743
1800 8180 Đăng nhập
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ7K6

Thẻ thanh toán VIB Bill Pay

Thẻ thanh toán VIB Bill Pay

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng
Miễn phí duy trì trong năm đầu tiên

Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ7K3
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ7C4
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ7C1
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ7C7
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ7S2
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ7S5
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ720
Z7_514612K01PAB506A0IGMDKJ721