1800 8180 Đăng nhập

Chính sách cấp tín dụng đại lý bán vé máy bay

Lợi ích sản phẩm

Doanh số bán vé máy bay tối thiểu 30 tỷ đồng/năm

Tối thiểu 3 năm kinh doanh vé máy bay

Có bảo lãnh liên đới của chủ doanh nghiệp cho hạn mức không có tài sản bảo đảm

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng là Đại lý cấp 1 của VNA/IATA

Điều kiện
  • Doanh số bán vé máy bay tối thiểu 30 tỷ đồng/năm
  • Tối thiểu 3 năm kinh doanh vé máy bay
  • Có bảo lãnh liên đới của chủ doanh nghiệp cho hạn mức không có tài sản bảo đảm
Tỷ lệ tài trợ

Tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị bất động sản

Thời hạn tài trợ
  • Thời hạn hạn mức: Tối đa 12 tháng
  • Thời hạn bảo lãnh: Theo yêu cầu của VNA/IATA