Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22P3

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2254

Nguồn vốn ổn định,
thủ tục nhanh chóng

Tỷ lệ cho vay lên đến 80%

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22L2
Lợi ích sản phẩm

Doanh số hợp lý

Doanh số bán vé máy bay tối thiểu 30 tỷ đồng/năm

Năm kinh nghiệm

Tối thiểu 3 năm kinh doanh vé máy bay

Bảo lãnh liên đới

Có bảo lãnh liên đới của chủ doanh nghiệp cho hạn mức không có tài sản bảo đảm

Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2257
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng là Đại lý cấp 1 của VNA/IATA

Điều kiện
  • Doanh số bán vé máy bay tối thiểu 30 tỷ đồng/năm
  • Tối thiểu 3 năm kinh doanh vé máy bay
  • Có bảo lãnh liên đới của chủ doanh nghiệp cho hạn mức không có tài sản bảo đảm
Tỷ lệ tài trợ

Tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị bất động sản

Thời hạn tài trợ
  • Thời hạn hạn mức: Tối đa 12 tháng
  • Thời hạn bảo lãnh: Theo yêu cầu của VNA/IATA
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22L5
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22D0
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22D6
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22D3
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22T4
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22T1
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2230