1800 8180 Đăng nhập

Chính sách cấp tín dụng đại lý ô tô (Auto Dealer financing)

Lợi ích sản phẩm

Thời hạn cho vay khi bộ hồ sơ xe ôtô chưa về VIB lên đến 30 ngày

Tỷ lệ tài trợ lên đến 90% với xe nhập khẩu, 85% với xe lắp ráp trong nước

Thủ tục cho vay, bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Các Đại lý kinh doanh, phân phối xe ô tô

Điều kiện

- Đại lý có hợp đồng đại lý/giấy chứng nhận đại lý ủy quyền hoặc phân phối chính hãng còn hiệu lực
- Đại lý có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối xe ô tô

Tỷ lệ tài trợ

Xe lắp ráp trong nước: tối đa 85%
Xe nhập khẩu: Tối đa 90%

Thời hạn tài trợ

Thời hạn hạn mức tối đa 12 tháng
Thời hạn khế ước nhận nợ: Tối đa 06 tháng
Bảo lãnh: tối đa 45 ngày