Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25I2
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25I5

Mức tài trợ cao
và linh hoạt

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25A0
Lợi ích sản phẩm

Thời hạn vay hợp lý

Thời hạn cho vay khi bộ hồ sơ xe ôtô chưa về VIB lên đến 30 ngày

Tỷ lệ tài trợ cao

Tỷ lệ tài trợ lên đến 90% với xe nhập khẩu, 85% với xe lắp ráp trong nước

Thủ tục nhanh chóng

Thủ tục cho vay, bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25A6
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Các Đại lý kinh doanh, phân phối xe ô tô

Điều kiện
  • Đại lý có hợp đồng đại lý/giấy chứng nhận đại lý ủy quyền hoặc phân phối chính hãng còn hiệu lực
  • Đại lý có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối xe ô tô
Tỷ lệ tài trợ

Xe lắp ráp trong nước: tối đa 85%
Xe nhập khẩu: Tối đa 90%

Thời hạn tài trợ
  • Thời hạn hạn mức tối đa 12 tháng
  • Thời hạn khế ước nhận nợ: Tối đa 06 tháng
  • Bảo lãnh: tối đa 45 ngày
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25A3
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25Q4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25Q1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25Q7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2562
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2565
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25M0
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N25M3