Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2242

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2245

Đa dạng tài sản
đảm bảo

Nhận thế chấp các tài sản đảm bảo đặc thù

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22K3
Lợi ích sản phẩm

Cấp tín dụng tới 90%

Cấp tín dụng lên tới 90% giá trị định giá bất động sản

Thế chấp bằng tài sản đảm bảo

Được thế chấp các tài sản đảm bảo đặc thù như cây xăng, xe bồn, xe téc, xe chuyên dụng với tỷ lệ tài trợ cao

Thời gian tài trợ cao

Thời gian tài trợ lên tới 60 tháng, ân hạn 12 tháng khi đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm xăng

Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22K6
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp kinh doanh phân phối, bán lẻ xăng dầu trong nước.

Điều kiện
  • Có giấy chứng nhận, giấy phép hoặc chứng từ tương đương đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
  • Có hợp đồng phân phối, mua bán xăng dầu có thời hạn tối thiểu 12 tháng
  • Đáp ứng các quy định khác của VIB từng thời kỳ
Tỷ lệ tài trợ
  • Bất động sản: tỷ lệ tài trợ lên tới 90%
  • Cây xăng và thiết bị bơm xăng: lên tới 70%
  • Xe chuyên dụng phục vụ mục đích kinh doanh xăng dầu: lên tới 50%
Thời hạn tài trợ
  • Thời hạn HMTD: tối đa 12 tháng
  • Thời hạn cấp bảo lãnh: tối đa 12 tháng
  • Thời hạn KUNN; tối đa 4 tháng
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22C4
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22C1
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22C7
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22S2
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI22S5
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2220
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2221