1800 8180 Đăng nhập

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý kinh doanh xăng dầu

Lợi ích sản phẩm

Cấp tín dụng lên tới 90% giá trị định giá bất động sản

Được thế chấp các tài sản đảm bảo đặc thù như cây xăng, xe bồn, xe téc, xe chuyên dụng với tỷ lệ tài trợ cao

Thời gian tài trợ lên tới 60 tháng, ân hạn 12 tháng khi đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm xăng

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp kinh doanh phân phối, bán lẻ xăng dầu trong nước.

Điều kiện

Có giấy chứng nhận, giấy phép hoặc chứng từ tương đương đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Có hợp đồng phân phối, mua bán xăng dầu có thời hạn tối thiểu 12 tháng
Đáp ứng các quy định khác của VIB từng thời kỳ

Tỷ lệ tài trợ

Bất động sản: tỷ lệ tài trợ lên tới 90%
Cây xăng và thiết bị bơm xăng: lên tới 70%
Xe chuyên dụng phục vụ mục đích kinh doanh xăng dầu: lên tới 50%

Thời hạn tài trợ

Thời hạn HMTD: tối đa 12 tháng
Thời hạn cấp bảo lãnh: tối đa 12 tháng
Thời hạn KUNN; tối đa 4 tháng