• Cho vay
  • /
  • Bảo đảm bằng giấy tờ có giá

1800 8180 Đăng nhập

Thủ tục vay đơn giản

Tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo cao

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% giá trị của giấy tờ có giá.

Thời gian cho vay nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Toàn bộ Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện
  • Được bảo đảm 100% bằng tiền gửi tại VIB.
  • Khách hàng không có nợ quá hạn từ nhóm 2 trở lên tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm vay.
Tỷ lệ tài trợ

Tối đa 100% giá trị của giấy tờ có giá

Thời hạn tài trợ

Theo phương án kinh doanh của KH và tuân thủ quy định của VIB và pháp luật