Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UN4

  • Cho vay
  • /
  • Bảo đảm bằng giấy tờ có giá

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UN1

Thủ tục vay đơn giản

Tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo cao

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UN7
Lợi ích sản phẩm

Tài trợ đến 100%

Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% giá trị của giấy tờ có giá.

Thủ tục nhanh chóng

Thời gian cho vay nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UF2
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Toàn bộ Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện
  • Được bảo đảm 100% bằng tiền gửi tại VIB.
  • Khách hàng không có nợ quá hạn từ nhóm 2 trở lên tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm vay.
Tỷ lệ tài trợ

Tối đa 100% giá trị của giấy tờ có giá

Thời hạn tài trợ

Theo phương án kinh doanh của KH và tuân thủ quy định của VIB và pháp luật

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UF5
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UV0
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UV6
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2UV3
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2104
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2101
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2107
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N21G5