1800 8180 Đăng nhập

Giải pháp tài chính
dài hạn

Tài sản đảm bảo linh hoạt

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Mức tài trợ lên tới 80% tổng nhu cầu vốn đầu tư trung dài hạn.

Khách hàng được ân hạn trả nợ nợ gốc đến khi dự án đi vào hoạt động.

Phương thức trả nợ linh hoạt, theo khả năng của doanh nghiệp và đặc thù dự án. Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay 

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Toàn bộ Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện

Khách hàng đáp ứng bộ tiêu chí cho vay theo quy định VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Theo phương án kinh doanh của KH và tuân thủ quy định của VIB và pháp luật