1800 8180 Đăng nhập

Giải pháp tài chính
ngắn hạn

Phương thức trả nợ linh hoạt

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.

Trả nợ gốc, lãi linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh. Tài sản đảm bảo đa dạng.

Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Toàn bộ Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện

Khách hàng đáp ứng bộ tiêu chí cho vay theo quy định VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Tối đa 12 tháng