Thẻ tín dụng

1800 8195 Đăng nhập
Chọn loại thẻ

Tất cả thẻ

Thẻ miễn lãi

Thẻ du lịch

Thẻ hoàn tiền

Thẻ điểm thưởng New

Thẻ rút tiền không giới hạn

Thẻ ô tô

Thẻ miễn phí thường niên

Phí giao dịch ngoại tệ

VIB LazCard

Thẻ e-com tốt nhất

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 20% chi tiêu tại LAZADA. Tích hợp debit và credit trên một chip, một thẻ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ

VIB Online Plus 2in1

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền đến 6% cho chi tiêu trực tuyến

PHÍ THƯỜNG NIÊN

599.000 VNĐ

VIB Family Link

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhân đôi lợi ích trên mỗi ưu đãi

Tặng điểm đến 16 lần cho mọi giao dịch khi liên kết Thẻ

Giảm 50% phí thường niên trọn đời khi liên kết Thẻ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ

VIB Premier Boundless

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tích lũy dặm thưởng không giới hạn

Tỷ giá tốt nhất thị trường cho các giao dịch nước ngoài

Miễn phí nâng hạng thẻ Titan chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VNĐ

VIB Zero Interest Rate

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tận hưởng 0% lãi suất trọn đời

PHÍ THƯỜNG NIÊN

699.000 VNĐ

VIB Happy Drive

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng đến 500 lít xăng trong năm
Hoàn tiền 30% phí dịch vụ tại Trung tâm/Xưởng bảo dưỡng xe ô tô

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ

VIB Travel Élite

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 1.75%

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VNĐ

VIB Cash Back

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền không giới hạn cho mọi giao dịch chi tiêu, lên đến 10% cho nhóm danh mục chi tiêu đăng ký

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ

VIB Rewards Unlimited

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 5 lần cho mọi giao dịch

PHÍ THƯỜNG NIÊN

499.000 VNĐ

VIB Financial Free

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí thường niên trọn đời

Thông tin khác