Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO30F4
Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO30R1

Thẻ tín dụng

1800 8195 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200S33
Chọn loại thẻ

Tất cả thẻ

Thẻ điểm thưởng/Hoàn tiền

Thẻ ưu đãi phí/lãi

Thẻ liên kết

Z7_IQGAHH801H49F062FDIRO83MM4

Thương hiệu thẻ

Tính năng thẻ

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3075

VIB Super Card

TRỌN QUYỀN LÀM CHỦ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn linh hoạt đến 15% cho chi tiêu Mua sắm, Du lịch, Ăn uống

Tùy chọn Tỉ lệ thanh toán tối thiểu và Ngày sao kê

Miễn phí chọn Số Thẻ đẹp

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 999.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Online Plus 2in1

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 6% cho chi tiêu trực tuyến

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 599.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Family Link

Thẻ dành cho gia đình

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhân đôi lợi ích trên mỗi ưu đãi

Tặng điểm đến 16 lần cho mọi giao dịch khi liên kết Thẻ

Giảm 50% phí thường niên trọn đời khi liên kết Thẻ

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Travel Élite

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 0%

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

Phí thường niên 1.299.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Cash Back

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 24 triệu điểm thưởng/năm

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Rewards Unlimited

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 10 lần cho mọi giao dịch

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

Phí thường niên 499.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Financial Free

THẺ PHÍ, LÃI ƯU ĐÃI NHẤT

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

Miễn phí thường niên trọn đời

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Premier Boundless

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tích lũy dặm Vietnam Airlines cho mọi chi tiêu

Tặng 4.000 dặm Bông Sen Vàng

Miễn phí nâng hạng thẻ Titan, Gold, Platinum chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

Phí thường niên 1.299.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB LazCard

Thẻ e-com tốt nhất

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 6% chi tiêu tại LAZADA

Tích hợp debit và credit trên một chip, một thẻ

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Bill Pay

THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỐT NHẤT

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Giảm ngay 10% cho thanh toán hóa đơn trên Momo

Tích lũy điểm không giới hạn

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 599.000 VNĐ
Miễn phí năm đầu không điều kiện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_IQGAHH801H49F062FDIRO83ME7
Z7_514612K019SN706MGQ3IO6AT85
Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO30F1

Thông tin khác

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO30F7
Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO30V2