Favorites Clear all

So sánh thẻ VIB

Thẻ tín dụng VIB World

Hoàn tiền lên đến 10% khi chi tiêu

CHI TIẾT
TỔNG QUAN
Hạn mức tín dụng
Phí thường niên
Lãi suất/ tháng
Thời gian miễn lãi
Tuổi
Thu nhập tối thiểu hàng tháng
CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN
Hoàn tiền
Thế giới điểm thưởng
TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI
Chương trình trả góp
Chương trình ưu đãi thẻ
Dịch vụ thông báo qua tin nhắn
BIỂU PHÍ *
Phí thường niên thẻ chính (VND)
Phí thường niên thẻ phụ (VND)
Phí ứng/rút tiền mặt (VND)
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ (VND)
Phí chậm thanh toán (VNĐ)
Phí vượt hạn mức (VND)
Khoản thanh toán tối thiểu/ tháng
* Biểu phí đầy đủ và chi tiết vui lòng tham khảo biểu phí tại các trang sản phẩm thẻ chi tiết của VIB.
TỔNG QUAN
Phí thường niên (VND)
Tuổi
Chi tiêu và rút/ứng tiền mặt
Chuyển khoản/ nạp tiền điện thoại/ sao kê/ kiểm tra số dư qua ATM/ Internet Banking/ MyVIB
CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN
Hoàn tiền
Hoàn thêm
TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI
Chương trình ưu đãi thẻ
Dịch vụ thông báo qua tin nhắn
BIỂU PHÍ *
Phí phát hành (VND)
Phí thường niên Năm đầu (VND)
Phí thường niên các năm tiếp theo (VND)
Phí thường niên thẻ phụ (VND)
Phí truy vấn số dư/ In sao kê giao dịch tại ATM (VND)
Phí rút/ ứng tiền mặt tại ATM (VND)
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ (VND)
* Biểu phí đầy đủ và chi tiết vui lòng tham khảo biểu phí tại các trang sản phẩm thẻ chi tiết của VIB.


Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ