Đăng ký thẻ

1800 8192

Tích điểm đổi quà tháng 1

Cùng tận hưởng những phần quà hấp dẫn khi
sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu và thanh toán!

VIB Happy Drive
VIB Travel Élite
VIB Rewards Unlimited
VIB Happy Drive
Với chương trình tích luỹ điểm thưởng, khách hàng có thể đổi thành các phần quà sau:
Hoàn tiền
Phiếu xăng
Phí Thường Niên
VIB Happy Drive
VIB Travel Élite
VIB Rewards Unlimited
VIB Travel Élite
Với chương trình tích luỹ điểm thưởng, khách hàng có thể đổi thành các phần quà sau:
Hoàn tiền
Phiếu quà tặng
Phí Thường Niên
Dặm thưởng
VIB Happy Drive
VIB Travel Élite
VIB Rewards Unlimited
VIB Rewards Unlimited
Với chương trình tích luỹ điểm thưởng, khách hàng có thể đổi thành các phần quà sau:
Hoàn tiền
Phiếu quà tặng
Phí Thường Niên
Hướng dẫn đổi điểm thưởng trên MyVIB
Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau để quy đổi quà tặng trên ứng dụng MyVIB:
Bước 1
Bước 2
Bước 3

Đổi điểm thưởng trên
ứng dụng ngân hàng
di động MyVIB

Tải ngay

Bạn đã sở hữu
thẻ tín dụng của
ngân hàng VIB chưa?