Lợi ích khi vay tiêu dùng tại VIB

Lãi suất từ 15.5% đến 18.5%

Hạn mức vay tối đa từ 10 đến 12 lần lương và thời hạn vay lên đến 5 năm

Giải ngân khoản vay trong 2 ngày làm việc

Vay tiêu dùng tín chấp - Giải pháp tài chính tại ngân hàng Quốc Tế VIB

Actions

Vay tiêu dùng tín chấp

1800 8180 Đăng nhập

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Lãi suất từ 16%/năm

 hạn mức vay đến 12 lần thu nhập

Lợi ích khi khách hàng có thẻ tín dụng VIB muốn vay tiêu dùng

Lãi suất vay ưu đãi từ 17%/năm

Không yêu cầu chứng minh thu nhập

Lợi ích khi vay tiêu dùng tại VIB
Nhận lương qua ngân hàng VIB
Nhận lương qua ngân hàng khác

Hạn mức vay

Tối đa 12 lần lương và 600 triệu đồng

Tối đa 10 lần lương và 400 triệu đồng

Thời gian vay

Tối đa 5 năm

Tối đa 5 năm

Lãi suất

Lãi suất vay ưu đãi từ 16%/năm

Đã có thẻ tín dụng VIB: Từ 17%/năm
Chưa có thẻ tín dụng VIB: Từ 18%/năm

Thời gian xử lý hồ sơ

Giải ngân trong 2 ngày làm việc

Giải ngân trong 2 ngày làm việc

Chứng minh thu nhập

Không yêu cầu cung cấp sao kê & Hợp đồng lao động

Sao kê lương 3 tháng & Hợp đồng lao động

Công cụ tính
Lương hàng tháng (VNĐ)
Số tiền muốn vay (VNĐ)
Tối đa 12 lần lương hàng tháng
Kỳ hạn vay (tháng)

Đối tác vay tiêu dùng VIB

Vay tiêu dùng ở lĩnh vực giáo dục với hạn mức lên đến 200 triệu

Tìm ngay

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

Đăng ký trực tuyến