Tiết kiệm

1800 8180 Đăng nhập

Gửi tiết kiệm online 24/7

Lợi ích khi gửi tiết kiệm tại VIB

Lãi suất cạnh tranh, cộng thêm lãi suất đến 0.1% khi đăng ký gửi tiết kiệm trực tuyến

Loại tiền gửi đa dạng (VNĐ, USD, AUD, EUR) và kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 tuần đến 36 tháng

Hiệu lực ngay khi hoàn thành đơn mở tài khoản

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến theo từng sản phẩm
Công cụ tính toán
Loại tiền gửi
Số tiền gửi (≥10.000.000VNĐ)
Số tiền gửi (tối thiểu 500 USD )
Kỳ hạn gửi
Kỳ nhận lãi

So sánh sản phẩm tiết kiệm

Xem chi tiết nội dung so sánh để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với bạn

So sánh sản phẩm