Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI2266
  • Tiết kiệm
1800 8180 Đăng nhập
Tiết kiệm
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18P5

Lãi suất đến 2%

Khi mở tiền gửi ngoại tệ EUR, AUD 

Z7_92M8HH01O0KB50QTSG3LGF0OK2
 
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18P6
Lợi ích khi gửi tiết kiệm tại VIB

Lãi suất cạnh tranh, cộng thêm lãi suất đến 0.1% khi đăng ký gửi tiết kiệm trực tuyến

Loại tiền gửi đa dạng (VNĐ, USD, AUD, EUR) và kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 tuần đến 36 tháng

Hiệu lực ngay khi hoàn thành đơn mở tài khoản

Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI22M4

Tiền gửi trực tuyến

Tiền gửi trực tuyến
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi trực tuyến

Tiền gửi trực tuyến iDepo
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi trực tuyến iDepo

Tiết kiệm mục tiêu
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm mục tiêu

Tiết kiệm tự động
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm tự động

Z7_514612K019U7806Q2F0ECEDCS1

Tiền gửi tại quầy

Tiền gửi có kỳ hạn
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi iDepo
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi iDepo

Tiết kiệm gửi góp
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm gửi góp

Tiết kiệm trả lãi đầu kỳ
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm trả lãi đầu kỳ

Tiền gửi linh hoạt
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi linh hoạt

Tiết kiệm ngoại tệ
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm ngoại tệ

Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IMR6
Công cụ tính toán
Loại tiền tệ
Số tiền gửi
Kỳ hạn gửi
Kỳ nhận lãi
Z7_92M8HH01O0TNF0QSNLU0UI8E13

So sánh sản phẩm tiết kiệm

Xem chi tiết nội dung so sánh để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với bạn

So sánh sản phẩm
Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI22U0
Z7_IQGAHH8011JB5064AC5T7L36O0

Tiết kiệm dễ dàng với MyVIB

Quét mã tải app ngay
Tải app ngay Tải app ngay
Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI2211