• Tiết kiệm
1800 8180 Đăng nhập
Tiết kiệm

Lãi suất lên đến 8,9%/năm

Khi gửi mới tiết kiệm

Lợi ích khi gửi tiết kiệm tại VIB

Lãi suất cạnh tranh, cộng thêm lãi suất đến 0.1% khi đăng ký gửi tiết kiệm trực tuyến

Loại tiền gửi đa dạng (VNĐ, USD, AUD, EUR) và kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 tuần đến 36 tháng

Hiệu lực ngay khi hoàn thành đơn mở tài khoản

 
Tiền gửi trực tuyến
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi trực tuyến

Tiền gửi trực tuyến iDepo
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi trực tuyến iDepo

Tiết kiệm mục tiêu
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm mục tiêu

Tiết kiệm ngoại tệ
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm ngoại tệ

Tiết kiệm tự động
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm tự động

Công cụ tính toán
Loại tiền gửi
Số tiền gửi (≥1.000.000 VNĐ)
Số tiền gửi (tối thiểu 500 USD )
Kỳ hạn gửi
Kỳ nhận lãi

So sánh sản phẩm tiết kiệm

Xem chi tiết nội dung so sánh để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với bạn

So sánh sản phẩm

Tiết kiệm dễ dàng với MyVIB 2.0

Quét mã tải app ngay
Tải app ngay Tải app ngay