1800 8180 Đăng nhập

Lãi suất lên đến 8,9%/năm

Khi gửi mới tiết kiệm

 
Tiền gửi có kỳ hạn
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi iDepo
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi iDepo

Tiết kiệm gửi góp
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm gửi góp

Tiết kiệm trả lãi đầu kỳ
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm trả lãi đầu kỳ

Tiền gửi linh hoạt
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi linh hoạt

Tiết kiệm ngoại tệ
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiết kiệm ngoại tệ

Công cụ tính toán
Loại tiền gửi
Số tiền gửi (≥1.000.000 VNĐ)
Số tiền gửi (tối thiểu 500 USD )
Kỳ hạn gửi
Kỳ nhận lãi

Tiết kiệm dễ dàng với MyVIB 2.0

Quét mã tải app ngay
Tải app ngay Tải app ngay