1800 8180 Đăng nhập

Gửi tiết kiệm online 24/7

 
Tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Lãi suất niêm yết áp dụng với kỳ trả lãi cuối kỳ
Lãi suất áp dụng cho kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý được quy đổi theo công thức quy định của VIB trong từng thời kỳ
Loại tiền gửi VND
Kỳ hạn 12 tháng/ 13 tháng áp dụng với khoản tiền gửi mới từ 1.000 tỷ VND trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ
Tham khảo điều kiện và điều khoản Sổ tiền gửi tại đây
Tham khảo Biểu phí áp dụng cho Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, Chứng chỉ tiền gửi tại đây
Tiền gửi linh hoạt
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Loại tiền gửi VND
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm
Biểu lãi suất để tham khảo cho các khoản tiền gửi gia hạn tự động sang kỳ trả lãi tiếp theo. Không áp dụng cho khoản tiền gửi mới từ ngày 27/08/2019
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ
Tham khảo điều kiện và điều khoản tại đây
Tiết kiệm gửi góp
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Loại tiền gửi VND
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ
Tham khảo điều kiện và điều khoản tại đây
Tiền gửi không kỳ hạn
Kỳ hạn
Ghi chú
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Loại tiền gửi VND
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ
Tiết kiệm ngoại tệ
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0%/năm
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ
Chứng chỉ tiền gửi
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Loại tiền gửi VND
Thủ tục phát hành:
• Khách hàng (KH) cá nhân đủ 18 tuổi được phép mua chứng chỉ tiền gửi (CCTG) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
• KH trực tiếp đến Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch của VIB, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin và ký đề nghị mua CCTG theo mẫu của VIB
• Sau khi VIB đã nhận đủ số tiền mua CCTG từ KH, VIB sẽ thực hiện phát hành CCTG cho KH và KH trở thành chủ sở hữu của CCTG
Không được thanh toán trước hạn
Tham khảo điều kiện và điều khoản tại đây
Tham khảo Biểu phí áp dụng cho Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi tại đây