1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Giảm 250.000 VNĐ tại Klook bằng thẻ tín dụng VIB

Ngày hết hạn: 29/02/2024

Tên Chương trình
Giảm 250.000 VNĐ tại Klook bằng thẻ tín dụng VIB
Chi tiết ưu đãi
Giảm 250.000 VNĐ cho hóa đơn từ 2.500.000 VNĐ tại website hoặc ứng dụng Klook

Điều kiện và điều khoản:
  • Áp dụng cho hóa đơn thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB.
  • Mỗi khách hàng (căn cứ theo User ID mua hàng tại Klook ứng với 01 thẻ tín dụng VIB) chỉ được hưởng ưu đãi 03 lần/tháng.
  • Được áp dụng đồng thời mã giảm giá của VIB với các ưu đãi của nhà cung cấp.
Thời gian khuyến mại
01/04/2023 – 29/02/2024
Đối tượng
Tất cả thẻ tín dụng VIB
Thể lệ
Xem chi tiết thể lệ tại đây