1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Canifa

Ngày hết hạn 30/06/2021

Chi tiết

Giảm 100.000 VNĐ cho hóa đơn 500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm của CANIFA và CANIFAKID và thanh toán bằng thẻ VIB trên toàn hệ thống cửa hàng

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
Áp dụng đồng thời các loại thẻ VIP, thẻ quà tặng của Canifa
Khách hàng được cộng dồn hóa đơn để được thêm ưu đãi
Khách hàng vui lòng cho nhân viên xem hình ảnh nội dung ưu đãi có chữa mã QR Code trên web của VIB để thanh toán
Địa điểm sử dụng