1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Clarins

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Giảm 10% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB

Ưu đãi trên không cộng gộp với chương trình thường niên của Mastercard
Ưu đãi trên được áp dụng cùng lúc các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng
Ưu đãi trên không áp dụng tại các chương trình Private Sale và Outlets

Địa điểm áp dụng: áp dụng cửa hàng Clarins